PR бизнесът – повече приходи и силно присъствие в интернет

www.pari.bg | Боряна Николаева | 2010-01-26 

Засилено използване на социалните медии и блоговете ще оживят пазара

Голяма част от световните PR агенции отчитат спад в приходите за миналата година, но въпреки слабите резултати прогнозите за настоящата година са за повече приходи и осезаемо присъствие в интернет. Това се казва в изданието PR Week, което отразява проучване на агенцията Stevens Gould Pincus. Изследването обхваща 157 агенции и открива, че 63.7% обявяват спад в приходите за миналата година. Проучването показва, че повечето от компаниите очакват през тази година да има много по-добри възможности за правене на бизнес.

Резултати

Въпреки спада на приходите на PR агенциите представителите на бранша са оптимистично настроени за резултатите през настоящата година. Според данните на компанията Veronis Suhler Stevenson (VSS) PR инвестициите в Америка са нараснали с повече от 4% през 2008 и с близо 3% през 2009 г., достигайки ниво 3.7 млрд. USD. Услуги като маркетинга от уста на уста, засилени от увеличеното влияние на блогърите, и маркетинга в социалните медии повишават търсенето на PR услуги. Инвестициите в тези сфери са се увеличили с повече от 10% през 2009 г. Това е и причината повечето PR агенции да остават оптимистично настроени за настоящата година. Връзките с обществеността винаги са изисквали по-малко разходи в сравнение с традиционната реклама, затова PR агенциите често извличат ползи от икономически кризи, когато рекламните агенции изпитват сериозни загуби.

Тенденции

Наблюдава се засилено използване на социалните медии от страна на компаниите. Тяхната цел е да създават свои блогове и страници в социалните мрежи. Управлението на подобни онлайн PR кампании е най-голямото предизвикателство в работата на агенциите днес. PR услуги, които са обвързани със социалните медии, ще се търсят усилено и през настоящата година. Според Veronis Suhler Stevenson инвестициите за PR в Америка ще надхвърлят 8 млрд. USD през 2013 г. Голяма част от ръста ще дойде от онлайн проекти като инициативи в социалните медии и корпоративния блогинг. Организациите, които имат възможност да изградят големи и лоялни аудитории чрез своите блогове, ще установят, че имат възможност да разпространяват по-бързо своите послания. Новите социални медийни канали позволяват на организациите да взаимодействат и да комуникират с аудиториите по-бързо и дори да привличат повече медийно внимание върху себе си.

Очакванията

Изминалата година беше по-слаба от гледна точка на приходите на PR агенциите. Според експертите от Veronis Suhler Stevenson има сериозни индикации, че 2010 г. ще е по-добра за бизнеса.
Агенциите, които успеят най-добре да се адаптират към променящата се медийна повърхност и които помогнат на клиентите си да използват силата на социалните медии, ще извлекат най-големите облаги от ситуацията. Що се отнася до българската действителност, през 2009 г. имаше лек спад на приходите в сравнение с предходната година. Това се дължи на намалените бюджети и оттеглянето от пазара на някои клиенти, с които работехме по-активно през 2008 г., коментира за в. Пари Десислава Бошнакова, собственик на PR агенция ROI Communication. Очаквам по-добра година, но няма да бъдат достигнати нивата от 2008, допълва тя. Бошнакова също споделя мнението, че голяма част от инвестициите се насочиха към онлайн пространството и тенденцията е все по-голяма част от комуникациите да се реализира именно там.

Позиция

Гергана Василева, управляващ партньор в PR агенция United partners

Бюджетите, които компаниите отделят за PR, са пряко свързани с финансовите резултати. През 2009 г. се наблюдаваше спад на потреблението в цял свят, оборотите на всички фирми бяха по-слаби. Разбира се, има голяма разлика в различните сфери на бизнеса – най-слабо засегнати са бързооборотните стоки. Някои компании ограничиха бюджетите си за PR, други ги увеличиха. Нашето портфолио от клиенти е много разнообразно и тази диверсификация е изключително важна за устойчивото развитие на всяка PR агенция.
Очакванията за 2010 г. са бюджетите да се увеличават, но според мен от ключово значение ще бъде оптимизирането на инвестициите в PR. Ще се търсят нови начини за представяне и позициониране на компанията и продуктите й. Традиционните канали за реклама и PR ще отстъпват все повече и ще се търсят нетрадиционни начини за достигане на целевата аудитория. Именно това ще е в основата на избора на PR агенция, както и измерването на резултатите и възвръщаемостта на инвестициите от PR кампании.

Оригинална публикация

Снимка: internet-profits.net

Leave a Reply