PR на Поморие в ръководството на Асоциацията на специалистите по комуникации

www.zonaburgas.bg | 20.06.2012

В края на миналата седмица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се проведе XI-тото Общо отчетно-изборно събрание на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО). Съгласно Устава за нов четиригодишен мандат бяха избрани нови членове на ръководните органи на Асоциацията. Деница Александрова, PR на Община Поморие беше предложена и избрана за член на управителния съвет на асоциацията, в която членува от четири години. Заедно с нея в УС бяха избрани още четирима души. Изпълнителен директор – Михаела Малеева от София, председател на УС – Веска Тодорова от община Самоков, заместник-председател – Таня Балабанова от община Сливен и за член – Христина Шопова от община Благоевград. Председател на контролния съвет стана Миглена Въгленова от община Габрово. На първото си заседание новият Управителен съвет взе решение да се изготви актуален списък на легитимните членове на АСКО, както и да се привлекат нови чрез ролята на регионалните координатори.
Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) е създадена преди повече от 12 години. Тя има за цел да обедини специалистите по връзки с обществеността в общините, да съдейства за повишаване на тяхната професионална квалификация и утвърждаването им като професионалисти, които работят за прозрачност на управлението, стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление и издигане на имиджа на българските общини.

Оригинална публикация

Leave a Reply