Правила за по-добра журналистика

Eenk.com I Еленко ЕЛЕНКОВ I 2009-12-23

Чудесни правила за добра журналистика от Джим Лерер, които превеждам:

  • Не правете нещо, което не можете да защитите;
  • Разследвайте, пишете и представяйте всяка тема с такова внимание, сякаш в нея пише за вас;
  • Предполагайте, че има поне една различна версия на всяка тема;
  • Смятайте читателя/зрителя/слушателя за умен колкото вас;
  • Предполагайте същото за хората, които интервюирате;
  • Смятайте личния живот за конфиденциален до момента в който това не пречи на темата;
  • Внимателно разделяйте вашето мнение или анализ от чистите новини и слагайте етикети кое е кое;
  • Не ползвайте анонимни източници или цитати без автор, освен ако случая не го изисква;
  • На никой анонимен не трябва да се позволява да атакува някой друг;
  • Последно – не сте в бизнеса с развлечения.
Важи и за блогове.
 

Leave a Reply