Пресата през 2010 г. търси нови бизнес модели

в. Пари | Боряна НИКОЛАЕВА I 2010-02-09 

Издателствата ще продължат да инвестират в кадрите и обученията на персонала
 
Печатните издания ще фокусират своите усилия върху съкращаване на разходите през настоящата година. Първият годишен доклад World Newspaper Future&Change Study на Световната вестникарска асоциация показва, че разходите за консумативи, администрация, дистрибуция и генериране на съдържание са най-големи. Тяхното намаляване ще закове вниманието на издателствата, показва още изследването. От асоциацията посочват, че около 70% от общите разходи на едно издателство отиват за хартия, печат и дистрибуция.
 
Инвестиции
 
Мнозинството от анкетираните предпочитат да инвестират в своите кадри и не намират за необходимо да спират обученията на мениджърските екипи. Компаниите ще търсят различни начини да редуцират разходите по някои направления и ще се стремят към ефективност по отношение на маркетинга и рекламата, инвестициите в развитие на продуктите, обученията и иновациите в информационните технологии. Целта на изследването на Световната вестникарска асоциация е да покаже стратегията на най-големите издателства за следващите пет години, както и да ги стимулира да инвестират в нови бизнес модели и иновации.
 
Възможности
 
Икономическата криза изправи пресата пред редица трудности, но ако умеят да планират бизнеса си, издателствата ще успеят да превърнат предизвикателствата във възможности, се казва в доклада.
Надеждите на пресата са свързани най-вече с възможностите на интернет и въвеждането на платен достъп до съдържанието в мрежата. Най-пресните данни на Nielsen Online и Newspaper Association of America за последното тримесечие на 2009 г. показват, че сайтовете на вестниците са отчели 72 млн. уникални посещения на месец. Според данните на Nielsen посещенията спадат с близо 3 млн. в рамките на три месеца – от октомври до ноември. Тези цифри показват необходимостта от инвестиране в различни платформи и бизнес модели, за да може издателствата да задоволят нуждите на аудиторията и да предложат добавена стойност на рекламодателите, коментира Джон Стърм, президент на Newspaper Association of America.
 
В Германия
Axel Springer въведе такси за сайтовете си
Два германски вестника – Berliner Morgenpost и Hamburger Abendblatt, издавани от Axel Springer, станаха поредните издания, които ще таксуват потребителите за достъп до сайтовете си. Новината е поредното доказателство, че платени бизнес модели ще се превърнат 6 масова практика в медийната индустрия. Читателите на www.morgenpost. de ще плащат по 4.95 EOR на месец за достъп до цялото съдържание, докато премиум пакетът за www.abendblatt.de струва 7.95 EUR на месец.
 
Стр. 20 

Leave a Reply