Пресконференция за представяне на внедрената ГИС за административни услуги на Община Белово

Начало: Сряда, 16 Февруари 2011 г. – 11:00 часа
Край: Сряда, 16 Февруари 2011 г. – 12:30 часа
Място: Белово, Заседателна зала, Община Белово
Достъп: За медии
Организатор: Община Белово
Отворено за медии: Да

Община Белово организира заключителна пресконференция по повод представяне на внедрената Географска информационна система за административни услуги, по проект „Предоставяне на е-административни услуги от община Белово чрез въвеждане на Географска информационна система”.

Настоящият проект се разработи в началото на 2009 година, и беше одобрен за финансиране по оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”. Дейностите по проекта стартираха през месец юни 2009 г. и завършиха през месец февруари 2011 г., в рамките на 21 месеца. Служители от администрацията на Община Белово, с помощта на експерти извършиха преглед на наличните данни, регистри и картен материал в населените места от общината. След изготвен анализ се извърши цифровизация на информационните носители и оптимизираха административните процеси.

Община Белово е сред първите 45 местни администрации в България, която повишава качеството на най-често използваните административни услуги от гражданите чрез внедряването на съвременна информационна система чрез която се съкращава времето за обработка на документи, свързани с териториалното-селищното устройство и градското планиране, с повече от 50%.

Екипът на Община Белово съвместно с външни експерти работи в следните направления:

повишаване качеството на 12 административни услуги, предоставяни от общинската администрация;
увеличаване броя на административните услуги, предоставяни от община Белово;
повишаване прозрачността на работата и услугите в общината;
повишаване нивото на използване на ИТ в работата на общинската администрация;
разработване и въвеждане на Географска информационна система.

Реализацията на проекта допринася за постигане целите на европейската и национална политика за подобряване на институционалния и административния капацитет на местната администрация. Дейностите по проекта са насочени към изграждането на модерна общинска администрация, насочена към по-точното, пълно, спестяващо време и средства административно обслужване. Осигурява се прозрачност при изпълнение на отделните административни дейности, тъй като се предоставя възможност на гражданите и бизнеса да ползват информация от електронния регистър на общинската собственост, на картотеки и кадастрални карти, обект на внедрената Географска информационна система. Улеснен е достъпа до предоставяните от община Белово административни услуги за населението и бизнеса с възможностите за онлайн и отдалечен достъп до информация.

ПРОГРАМА

11:00 – 11:15
Откриване на пресконференцията.

11:15 – 11:30
Представяне на резултатите от реализацията на проекта за Община Белово от внедряването на ГИС,
г-н Кузман Маринков, кмет на Община Белово

11:30 – 11:45
Представяне на функционалността на Географската информационна система за улесняване обслужването на гражданите и бизнеса в Община Белово,
Николай Лазаров, изпълнителен директор на МАПЕКС АД, изпълнител на системата
11:45 – 12:00
Демонстрация на функциите на ГИС.

12:00 – 12:30
Въпроси и отговори.

12:30
Коктейл.

За допълнителна информация и контакти:

02 980 54 45, 02 980 64 66, 0878 449 549
Теодор Даскалов, координатор по проекта

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1471

Leave a Reply