Презентация за стартирането на тестване и обучение за авиационен английски език (ниво 4)


Ще присъстват всички големи авиооператори, представители на Института по въздушен транспорт и Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" share on facebook

Leave a Reply