Принт енд Пъблишинг е новият издател на сп. Computer

PR Kernel I 21.07.2010 

От 1 юли 2010 г. списание Computer и каталогът Who is Who on the Bulgarian Computer Market вече се издават от „Принт енд Пъблишинг” ЕООД, рекламна агенция и издател още и на списанията „Полиграфия”, ProGrafica и ProPack.

Екипите, периодиката на изданията и условията за участие в тях се запазват изцяло.По този начин, чрез своето разширено портфолио, „Принт енд Пъблишинг” ще може да предлага на клиентите си комплексни решения в областта на издателската и рекламна дейност.

Оригинална публикация

Leave a Reply