Продължава набирането на доброволци за участие в мащабно европейско изследване на ефективността на интернет връзките

ROI Communication I 9.02.2012

Общата цел на Европейската комисия и SamKnows е да предоставят на Европа надеждна и точна статистика за ефективността на широколентовата връзка в Европа.

Проектът цели да създаде общност от потребители на широколентова връзка в цяла Европа, които да се присъединят към вече съществуващите големи общности в САЩ и Обединеното кралство. Всеки от тези доброволци ще постави в дома си устройството “Whitebox” на SamKnows, което ще проверява ефективността на интернет връзката. Доброволците също така ще имат достъп до данните, събрани чрез информационната система на SamKnows. Отделните участници ще имат възможността да проверяват своите интернет доставчици, а данните от общността ще бъдат използвани от Европейската комисия за оценяване на настоящата ефективност на интернет доставчиците в Европа, както и за откриване на примери за постигнати успехи и потенциални проблеми.
Нужни са 2500 доброволци от България, за да се осигури надеждна и точна статистика за ефективността на широколентовата връзка в Европа, която да послужи за основа на инвестициите в дигитализацията на страните в Европа.
Нели Крус, Еврокомисарят по Дигиталната политика на Европейската комисия (ЕК), подкрепя изследването, което е финансирано от Европейски фондове. Ще се оценява реалната скорост на широколентовата връзка, която достига до потребителите в 27 страни членки на ЕС, както и Исландия, Норвегия и Хърватия. Резултатите ще помогнат на ЕС да подобри ефективността на инвестициите във високоскоростен широколентов интернет в Европа и да се реализира европейската дигитална политика, както и ще предостави полезна информация за качеството на предлаганите услуги на потребителите.
“Всеки в ЕС трябва да може да се възползва от предимствата на отворения и законосъобразен интернет, без скрити ограничения или по-бавна скорост, отколкото е обещана от доставчиците”, споделя Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, отговаряща за цифровите технологии. “Нуждаем се от информация от първа ръка от потребителите в Европа за актуалното състояние на широколентовата връзка. С тези данни, можем лесно да видим в кои страни услугата е най-добра и в кои страни качеството изостава, което ще ни позволи да насочим подкрепата си и инвестициите там, където са нужни.”
Изследването ще измери скоростта на широколентовата връзка като предостави на доброволците устройство, което се свързва към тяхната широколентова връзка. Доброволците ще получат специално разработено устройство, оценяващо широколентовата връзка, което може да се включи в наличния модем/маршрутизатор. То се нарича “Whitebox“ (Бялата кутия) на SamKnows. За да бъде представително от статистическа гледна точка в изследването трябва да се включат 100 000 доброволци, като доброволците от България трябва да бъдат 2500. Доброволците ще получат подробни данни в реално време за качеството на тяхната връзка, включително скорост и надеждност.
Резултати от проведено от НСИ изследване за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата за 2011 г. показва ръст от 11.9% спрямо предходната година в относителния дял на българските домакинства, които имат достъп до интернет в домовете си. С висок ръст се отличава и важният за ЕК показател за широколентовия достъп, при който се наблюдава увеличение от 13.8% в осигуряването на бърза и надеждна широколентова връзка на домакинствата в България спрямо предходната година.
Изследването на Европейската комисия се провежда от SamKnows, фирма, която е специализирана в изпитването на качеството на широколентовия интернет. “Надявам се в Европа да изградим силна потребителска общност, чрез която да изследваме доставките на интернет в дългосрочен план”, казва Алекс Салтър (Alex Salter) изпълнителен директор на SamKnows. “Възможността да се установят стандартите на широколентовия достъп, както и възможността да се привлекат значителни инвестиции за подобряване на инфраструктурата в отделните страни ще мотивират много хора да станат част от доброволците в България.”
Желаещите да се включат като доброволци от България просто трябва да се регистрират на http://www.samknows.eu/. След това ще получат малко устройство “Whitebox”, което да свържат към своята интернет връзка.

Бележка за редакторите:
Повече за подкрепата от страна на Еврокомисаря Нели Крус можете да прочетете на: http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/how-fast-is-your-broadband/

Повече за методологията на проекта и как да се включите в него можете да прочетете на: http://www.samknows.eu/

За Европейския проект
Държавите-членки, в които SamKnows набира доброволци, са: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешка Република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, като още доброволци се набират и в Хърватия, Исландия и Норвегия. За повече информация за включване в проекта вижте: http://www.samknows.eu/

За контакти:

ROI Communication
info@roibg.com
+359 2/ 961 59 71

Leave a Reply