Проектът NO-BLE Ideas с участие на ИНТЕРФУД И ДРИНК 2013

 Интер Експо Център  I 31.07.2013

Aгенция за регионално и икономическо развитие– Враца е партньор по програмата SOUTH EAST EUROPE

Интер Експо Център – София отново ще представи идеи и възможности, отправящи покана към българската хранително-вкусова промишленост. Между 6 и 9 ноември 2013г. изложбеният комплекс на българската столица ще отвори вратите си за професионалистите от хранително-вкусовата индустрия на международните специализирани изложби, МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО, ИНТЕРФУД И ДРИНК. За втора поредна година паралелно с изложбите ще се проведе и 13-то по ред международно изложение за хотелско, ресторантьорско, кетъринг и СПА оборудване СИХРЕ.
Международните хранителни форуми ще срещнат производители, представители, доставчици и вносители. Ще бъдат показани месни изделия и деликатеси, мляко и млечни продукти, хляб, хлебни и сладкарски изделия, консервирани и други храни, множество вина, безалкохолни и други напитки. Модерните машини, технологии, адитиви, суровини и материали, които съдействат за устойчивото развитие на хранителната индустрия, също ще бъдат част от експонатите на изложбения комплекс на София.
По време на изложбата ИНТЕРФУД И ДРИНК със свой собствен щанд ще се представи Агенция за регионално и икономическо развитие – град Враца, която е партньор по проект NO-BLE Ideas – „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните“. Проектът се изпълнява по програма SOUTH EAST EUROPE. Негова основна цел е да благоприятства повишаването на резултатите от научните изследвания на младите иноватори, да промотира приложните изследвания и подобри съответствието между търсенето и предлагането на научни изследвания и иновации за устойчив растеж на хранително-вкусовия сектор в Югоизточна Европа.
Важно място в календара на проекта NO-BLE Ideas заема дейността “Дизайн и изпълнение на транснационален формат на събития в партньорските държави за иновации в сектора земеделие и храни”, която предвижда: „На кафе с известен учен“ – дискусия на студенти, млади учени (изследователи) и млади предприемачи с иновативно мислене. Ще се проведе и Сесия „Мозъчна атака“ – дискусионен панел за подобряване на връзката между науката и практиката. Акцент в програмата ще бъде и панел EUREKA – как да намерим подходяща програма за финансиране на нашите идеи- представяне на възможни източници на финансиране и запознаване на младите учени и предприемачи с възможностите, които мрежата NO-BLE Ideas дава за сътрудничество и развитие.
Желаещите могат да се регистрират и получат достъп до информация, възможност да споделят своите иновативни идеи и станат членовете на Мрежата на младите иноватори в сектор агрофуд на интернет адрес: http://network.nobleideas.eu
Aгенция за регионално и икономическо развитие– Враца и Агенция Булгарреклама канят младите учени, работещи в сферата на хранителните технологии, предприемачите с желание да прилагат иновации в тази област, инвеститори, институции и заинтересовани страни, да посетят щанда на проект NO-BLE Ideas „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните“ по време на ИНТЕРФУД И ДРИНК 2013.
Повече информация за изложбите можете да откриете на интернет страницата на Интер Експо Център – София, Facebook, LinkedIn и Google+.
 

Leave a Reply