Профилът във фейсбук повишава самооценката

в. 24 часа | 16.03.2011

 

Профилът във фейсбук повишава самооценката, установиха сътрудници на университета в Кор-нуел. В проучването участвали 63-ма студенти доброволци. То показало, че когато човек влиза в страницата си, той изпитва въодушевление и възприема себе си в позитивна светлина.
Доброволците били разделени на 2 групи. Едните седели пред компютри и в продължение на 3 мин изучавали страницата си във фейсбук. Другите се гледали в огледало. После всички решавали тест. Оказало се, че резултатите на първата група са значително подобри от тези на втората.

Стр. 24

Leave a Reply