Проверките в ТВ+

БНР, Преди всички | 11.01.2013

Водещ: Медии. Един разговор за медиите, който сега, разбира се, може да разширим и покрай последните случаи с проверките в телевизия TV+. Разговор, който ще водим с редактора Светослава Кузманова. Наш събеседник е Николета Даскалова от Фондация „Медийна демокрация”. Здравейте,г-жо Даскалова!
Николета Даскалова: Здравейте!
Водещ: Само седмица преди да публикувате поредното си наблюдение за медиите, нали така, водим този разговор?
Николета Даскалова: Да, точно така.
Водещ: Тоест, съвсем прясно. Можем да кажем и какви са вашите впечатления. Но преди това Светла да чуем.
Репортер: Може би всъщност от този доклад да започнем, който ще представите, годишен, за който и Силвия каза. Сигурно в него фигурират медийните войни, които се случиха в средата на миналата година. Тогава основни играчи бяха вестници и телевизия. Сега играта е друга, но като че ли е някакъв вид продължение на медийните войни. По-грубо ли е ?
Николета Даскалова: Да, да. Играта загрубява. Нека да започна по-напред от вашия въпрос. Да, другата седмица ще представим нашия годишен доклад, който обобщава развитията в медийната среда през 2012 г., която беше много важна година, защото, така, много категорично бяха казани много остри критики към медиите в България. И от български и от чужди организации и от журналисти. И така че започваме годината с една оценка, обща оценка на това с какво бреме и с какви възможности влизаме в новата година. И както става ясно, влизаме наистина със скандали, с разрастване на т. нар. медийни войни. Да, свикнахме да се водят на терена на пресата, но в последствие бойното поле се разшири, ако мога така да кажа. През изминалата година се прояви едно силно напрежение между традиционните медии и социалните мрежи в интернет. Тук имам предвид и казусите около отразяването на протестите и специално протеста около „Орлов мост”. А сега вече се разгръща и медийна война на нова фронтова линия, свързана с дистрибуцията на медийно съдържание.
Водещ: Някой каза, че това е войната за цифровизацията всъщност.
Николета Даскалова: Ами, да, да. Цифровизацията също се интерпретира като фактор в тези процеси. Но ако погледнем на, така, на казуса отстрани, като наблюдатели, всъщност, това, което прави впечатление, е, че това е един сложен казус с преплитане на много интереси и както виждаме, с много остри маневри от страна на участниците в него и поради този факт е трудно да се даде еднозначна оценка за това какво всъщност се случва, защото тази груба бизнес игра, която наблюдаваме, която пряко засяга публиката, всъщност не се играе с достатъчно открити карти пред същата тази публика.
Водещ: Тоест, ние може да направим тогава тази крачка назад към разговора, който водихме преди малко с г-н Чипев. Всеки очевидно спазва срока и декларира кой стои зад изданията, няма обаче някой, който да е задължен да проверява тази достоверност, освен ако някой нарочно не тръгне да я проверява, каквито обикновено са случаите, когато се намесва конюнктурата или политически и икономически иси. Тогава изведнъж се вглеждаме в собствениците и почваме да ги разследваме, проверяваме и елиминираме.
Николета Даскалова: Да, да, да. И елиминираме като на война наистина, категорично. Но всъщност, тук проблемът дори не опира толкова до собствениците и прозрачността на собствеността, която е дългогодишен проблем в медиите. Наистина, така, радостно звуча, предишният разговор – че медиите спазват закона и декларират собствеността в срок. Но всъщност, един от проблемите, които се вижда от този казус, е… и изобщо, който важи за средата, това е, че няма достатъчно прозрачност за произхода на капиталите и за употребите на тези капитали. Това е един от изводите, който, така, се приема болезнено. А що се отнася до преплитането и на политически, икономически и бизнес интереси, да, това е дълготрайна тенденция. Наистина обезпокояваща. И конкретният казус около „БулСатКом”, BTV и TV+, всъщност, показва, че става въпрос за един много голям залог и този залог е свързан с пари и с влияние. Нека само погледнем участниците, видимите поне участници – най-голямата частна телевизия, един от най-големите доставчици на телевизионно съдържание. Активна позиция, така, хаплива позиция зае и още една телевизия с национално покритие. Произнесоха се и браншовите организации – БАКО, АБРО. Бяха сезирани КРС и СЕМ, които обаче нямат правомощията да се намесват.
Репортер: Да, но не Ви ли се струва странна позицията, особено на КРС, с вчерашна дата?Ако няма съгласие, компетентен е съдът.
Водещ: Всъщност…
Репортер: Не, че не е така, но някак директно…
Водещ: … тук някъде се намеси междинно и прокуратурата, нека да не забравяме.
Николета Даскалова: Да. Прокуратурата каза, че ще допълнително…
Водещ: Разпитва, да.
Николета Даскалова: … ще разпитва за какво точно става въпрос. Но тук центърът около цялото това говорене е, че така, един търговски спор, спор между търговски дружества и така, явно регулаторните органи нямат наистина правото и правомощията по-скоро да се намесват. Сега ако тръгнем да обвиняваме регулаторните органи, че така, не си знаят добре правомощията, това вече е друг казус и друг проблем. Но цялата тази картина съвсем се усложни, когато се намеси „Икономическа полиция” с проверката за данъчни престъпления на телевизионния канал TV+. И всъщност, и тук е трудно да се каже каква е точната връзка между конфликта с участието на „БулСатКом” и BTV от една страна и полицейската проверкав TV+.
Водещ: ами, да. Защото ако се върнем към въпроса за собствеността, от „БулСатКом” казаха, че те не са собственици на TV+…
Николета Даскалова: Точно така.
Водещ: … въпреки че има свързани лица, което … към онзи разговор.
Николета Даскалова: Точно така.
Репортер: Чисто законово няма как това да стане.
Водещ: Да.
Николета Даскалова: Да, точно така. TV+ и „БулСатКом” категорично и двете дружества, и двата субекта се разграничиха един от друг. Явно това е наистина така. Но те фигурират в публичното пространство и публичното съзнание като много близки субекти и това стои. И точно тази близост и така, развитието на тази акция точно в този контекст, в една много конфликтна ситуация, е… така, може да се разглежда като проблематично. Всъщност, да, въпросът е защо точно тази акция се прави сега и защо точно, нали, точно в този момент и на тази медия?
Водещ: И само там ли дават пари в пликчета?
Николета Даскалова: Да, да. Сами по себе си подобни проверки, нека кажем, че те не са лошо нещо.
Репортер: Абсолютно.
Николета Даскалова: Може наистина да има нарушения, може и да няма. А може и за много други медии да има основания да бъдат проверявани по този начин, но такъв тип проверки не се правят.
Репортер: Между другото, в подкрепа на тезата кой с кого е обвързан говори и това, че когато аз лично търсех позицията на едната и на другата страна, се оказа, че от „БулСатКом” служител ме препращаше към служител на TV+. Ако двете нямат нищо общо, може би това нямаше да се случи. Ако миналогодишните медийни войни стигнаха до ушите и очите на еврокомисар Нели Крус, дори на българска територия тя дойде и се запозна на място с проблема – една голяма среща в представителството на Европейската комисия у нас имаше – то тези медийни войни, които едва сега започват, докъде ще стигнат? Все пак говорим за година на избори.
Николета Даскалова: Да. Г-жа Крус, изобщо ресорният еврокомисар Нели Крус беше спрягана като заплаха от една от страните в този конфликт, така че може би пак ще стигне до нея и тя може би пак ще се произнесе по някакъв начин. Но така, очакванията са, че цялата тази ситуация ще бъде употребена в предизборната кампания тази година. Как точно и защо, това ще…
Водещ: ще го анализирате след това. А ние другата седмица ще се чуем със сигурност отново, когато вече е готов вашият доклад, за да чуем какво точно сте измерили този път от гледна точка на присъствието на власт, опозиция и изобщо на процесите в медиите. Благодаря Ви! Николета Даскалова от Фондация „Медийна демокрация”.          

Leave a Reply