Пълната цифровизация на телевизионния ефир се отлага с до две години

БТВ I 17.11.2010

Пълната цифровизация на телевизионния ефир се отлага с до две години. Според ангажиментите ни пред Европа, страната ни трябваше да се сбогува с аналоговия телевизионен ефир до края на 2012. Новият график предвижда това да стане най-късно до 1 януари 2015. Министър Александър Цветков мотивира отлагането с липсата на пари за освобождаване на военните честоти и купуването на цифрови приемници за социално слабите. За армията трябвали общо 200 – 300 милиона, а за социално слабите – по около 70 лева на приемник. Според кабинета, срокът на Еврокомисията е препоръчител и Брюксел няма да ни санкционира.
Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори-АБРО обяви, че приветства това решение на кабинета. Според АБРО, така наистина ще се осигури достатъчно време за планиране на информационната кампания, както и ще има достатъчно време за плавен преход от аналогово към цифрово телевизионно излъчване.

 

Leave a Reply