Първа годишна конференция “Интелигентното работно място”

EVENTS.dir.bg

Кога: 15 април 2010 г. (четвъртък)
Къде: София, Център за образование и култура "Илиев", ул. “Университетски парк” №1
Достъп: Такса участие, с Регистрация
Организатор: Юкономикс – www.uconomics.com

Събитието: ЮКОНОМИКС, център за знания по инфраструктура и енергетика, публични и комунални услуги с медийната подкрепа на списания „Ютилитис”, „Фасилитис”, „Fleet manager” и „Maintenance review” организира

ПЪРВА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНТЕЛИГЕНТНОТО РАБОТНО МЯСТО

която ще се проведе на 15 април 2010 година
в Център за образование и култура „Илиев”, град София

Конференцията има за цел да срещне представители на заинтересованите страни в областта на развитие на човешките ресурси и работната среда, здравословните и безопасни условия на труд, Фасилити мениджмънт, управление на офис пространството и условията на труд. Акцентът на форума е върху нормативната среда и политика за развитие на човешките ресурси, здравословните и безопасни условия на труд, ергономия и дизайн на работната среда и интелигентни технологии, системи и решения за работното място.

В конференцията ще вземат участие представители на Министерство на труда и социалната политика, Европейска агенция за безопасност и здраве при работа, Главна инспекция по труда, Съюз на специалистите по качество в България, директори и експерти от държавни институции, административни директори, офис мениджъри, специалисти човешки ресурси, представители на инженерингови компании, търговци и подизпълнители, както и всеки с професионален интерес в областта на фасилити мениджмънта.

Можете да потвърдите Вашето участие най-късно до 9 април 2010 г. на телефони:  (02) 960 79 15,  (02) 960 79 16 или  (02) 960 79 34 
е-поща: registration@uconomics.com

Програма и регистрационна форма може да намерите и на сайта на конференцията http://events.uconomics.com/SmartWorkplace

За контакти:

Гергана Радева
Т  02 960 7915  02 960 7915

Оригинална публикация

Leave a Reply