Първата фаза на преминаването към цифрова телевизия е гарантирана

www.insurance.bg | 2010-03-10 

За успешното продължаване на прехода е необходимо осигуряване на финансови средства за освобождаване на радиочестотен спектър, подчерта заместник-министърът Първан Русинов

Първата фаза от преминаването към цифрова телевизия е осигурена, като е прието необходимото законодателство и са освободени честоти. Втората фаза на процеса зависи от намирането на средства за освобождаване на честоти, които в момента са заети от Министерството на отбраната (МО). Това посочи заместник-министър Първан Русинов пред депутатите от парламентарната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Първан Русинов припомни, че са приети промени в законите за електронните съобщения и радиото и телевизията; както и План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване DVB-T. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е издала две разрешения за ползване на радиочестотен спектър за пет национални мрежи за програми на търговски телевизионни оператори, а Съветът за електронни медии – три лицензии на тв организации за разпространение на техните програми по цифров път.
За успешното продължаване на прехода към цифрова телевизия е необходимо осигуряване на финансови средства за освобождаване на радиочестотен спектър, който в момента е зает от МО, подчерта заместник-министърът. Предстои също провеждане от КРС на избор на предприятие, което ще използва радиочестотен спектър за изграждане на цифрова мрежа и ще разпространява програмите на БНТ и на БНР. Провеждането на широка осведомителна кампания за сроковете за преминаване към цифрова телевизия, също предстои. В сътрудничество с други държавни организации ще бъде търсено решение и на въпроса за начините за подпомагане на социално слаби граждани при инсталиране и използване на необходимата техника за приемането на цифрова телевизия. Необходима e силна координация между институциите за преодоляване на закъснението, натрупано през предходните години, за което среща с народните представители от ресорната комисия е силна заявка, каза още Първан Русинов.

Оригинална публикация

Leave a Reply