Разговор с Веселин Божков, председател на КРС

БНТ, Денят започва | 4.03.2013

Тема: Стъпките на цифровизацията в България
Гост: Веселин Божков, председател на КРС

Водещ: Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията – Веселин Божков. Добро утро, господин Божков.
Веселин Божков: Добро утро.
Водещ: Последните седмици сме залети с реклами за цифровизацията на българските телевизии. Дайте да обясним на хората защо е важно това. Примерно сега те са на протести на улицата и трудно могат да смелят защо е толкова съществено това да има цифрова телевизия в България?
Веселин Божков: Благодаря ви за въпроса. Ние, както винаги, сме малко закъснели, защото цифровизацията в Западна Европа започна още 1998 година. Но в края на краищата, след усилията на две правителства вече сме на финалната права и, както знаете, от 1 март стартира т. нар. „симулкаст” период, който едновременно ще има излъчване на аналогова и цифрова телевизия. Преди всичко цифровизацията е икономия. Икономия на ефир, икономия на средства и прочие, освен е и по-високо качество, разбира се.
Водещ: Икономия на средства за кого?
Веселин Божков: Икономия за обществото, преди всичко. Защото, ако досега на един аналогов канал можеше да се предава една телевизионна програма, то сега на същия канал могат да се качат до 10, даже вашия професор малко греши, той казва 8. Теоретично 10-11-12 програми могат да се качат. Разбира се, когато е High Definition (HD) тогава това намалява и обикновено 5-6 програми се качват. Това е първото. Второто, което за мен е изключително важно е, че се изменя мястото на човека в този процес. От една страна, досега, ние сме едни пасивни потребители на информация, докато с цифровизацията това дава възможност да се въведат т. нар. интерактивни услуги. Преди всичко информационни услуги, във всякакъв вид, като започнете от телетекст, времето до натовареността на пътищата и прочие, електронно правителство, електронно здравеопазване, електронна търговия и прочие. Т.е. човекът става вече активен, става една дискусия между него и екрана. И може от място дори да се стигне до електронно гласуване, както вече в някои държави се пробва. Така че икономии на ресурс, изменя се мястото на човека в самия процес. И третия момент, за мен, който също не е маловажен, че в края на краищата България трябва да следва добрите европейски традиции и световните традиции и се подобрява качеството на самата картина.
Водещ: Споменахте, че ние сме закъснели във времето, обаче, е поставена цел на 1 септември, в България, всички телевизии да излъчват цифрово. Ще успеете ли да се справите с този срок? И се спомена, че в преходния период може да има проблеми. От какъв характер може да бъдат проблемите за потребителите на телевизии в България?
Веселин Божков: Благодаря ви също за въпроса. Значи аз искам да разделя нещата на две. От една страна задълженията на Комисията за регулиране на съобщенията в целия процес на цифровизация и финализирането на целия процес на цифровизация. Така че аз отговарям само за това, което съгласно Закона за електронните съобщения и съгласно плана за преход от аналогов на цифрова отговаря Комисия за регулиране на съобщенията. В този ред на мисли комисията положи неимоверни усилия, тя проведе конкурсите за мултиплекс. Има вече 6 мултиплекса. Сега, живот и здраве, до 15 март ще трябва да стартираме и финализираме и 7 мултиплекс, който го взехме по отношение реакцията на българското правителство на забележките, които имаше Европейската комисия (ЕК). Това е едното. Второ – ние направихме едно синхронизиране на технически характеристики и т.н. Само на последните две заседания сме одобрили 630 такива назначения. Така че смея да твърдя, с определено задоволство, че комисията ще се справи с тези задачи, които й е поставил закона. По отношение на цялостния процес на цифровизация имам определени опасения и аз съм ги споделил както в Народното събрание, така и пред изпълнителната власт. Но ако се поинтересувате, аз ще ви кажа допълнително. Към днешна дата смятам, че ние успешно стартирахме, успешно финализирахме и всички действия са предприети. Разбира се, ще възникнат някои трудности. В какъв аспект? Разбира се, това са изключително сложни теоретични изчисления. Това са 13 алотман зони.Не мога да ви кажа колко стотици предаватели – има сила на звука, има определени покрития. Значи може да възникне така – между отделните цифрови предаватели може да възникне някъде пропадане на звука или на картината. Към днешна дата, от петък, ние нямаме такива сигнали. Така че слава Богу, поне няма някакви драстични пропадания. Това е едното. Второто, тъй като имаме доста проблеми с ресурса, когато имаме едновременно излъчване и на аналогов, и на цифров също може да се възникне тук-там някои такива проблеми. Да се надяваме, че и те ще бъдат решени бързо и експедитивно. Третия момент, който може да възникне, но който не зависи от нас, е някои от потребителите, които имат изключително стари телевизионни апарати и приемници, преди 90-те години, може да се получи, тъй като има огледален образ, да има проблеми с качеството на картината. Но се надявам, че своевременно или ще се закупят нови, нормални телевизори, или пък това няма да е чак толкова голям проблем. И последния проблем е с приемниците,с антените. Даже искам да ви дам един любопитен факт – в Италия цифровизацията се забави с 6 месеца, защото нямаше кой произвежда антени и да се набавят своевременно антените. Аз искам да кажа – отидете в магазините и да видите, че много малко ще намерите външни антени. Там, където са големите градове, разбира се, ще има някакъв… Повечето ще приемат със стайни антени. Аз препоръчвам още отсега стайните антени да бъдат с усилвател. Но лично аз пробвах тук, но и в провинцията, няма никакъв проблем за стайно приемане на сигнала. Разбира се, в по-малките градове и по-отдалечените градове и населени места, моята препоръка е да бъде външна антената, защото с вътрешна антена трудно би станало, тъй като сигнала е малко по-слаб. И, разбира се, тези, които са приемали досега аналоговия сигнал с антена, аз гарантирам, че и цифровия сигнал ще бъде приеман по този начин. Сега може би от хоризонтално ще се направи на вертикална поляризация на антената, но това са елементарни действия, които всеки средностатистически българин може да ги оперира.
Водещ: Споменахте, че имате някакви притеснения по отношение на процеса на цифровизация. Къде се корени вашето притеснение?
Веселин Божков: Моето притеснение, аз многократно и при предния парламент, и сега ги споделих, това е защото в България се забавя процеса за освобождаването на ресурс. Все още, за съжаление, Министерство на отбраната държи голям ресурс и ние не може да стартираме втората фаза на прехода от аналогова към цифрова телевизия, защото нямаме освободен ресурс. И е крайно време, нали намираме пари за другите сфери на обществото, които са належащи, крайно време е да се намерят средства в държавата. Разбира се, не толкова, колкото иска Министерство на отбраната. Според моята експертна оценка, те са два пъти по-малко. Но трябва да се намерят тези средства, за да се освободи този ресурс от Министерство на отбраната. Защото иначе де факто втора фаза от цифровизацията, т.е. за останалите три мрежи ние все още нямаме освободен ресурс. И може да се каже, че се действа под условие. Включително и новия конкурс за мултиплекс също няма освободен ресурс и ние също го провеждаме под условие. Това може би в един момент да доведе проблеми с ЕК, която да сметне, че нямаме достатъчно воля, за да завършим този процес. Аз съм написал писмо и до господин Борисов, и до парламента, и до Министерство на транспорта и информационните технологии, което ресорно провежда политиката в областта на информационните технологии. Надявам се, че ще бъде обърнато внимание и ще излезем с достойнство от този процес.
Водещ: Съвсем лаконично да ви помоля, има много масирана рекламна кампания за цифровизацията на телевизията, обаче за радиото нищо не се говори. Там няма ли да се цифровизира ефира?
Веселин Божков: Да, това също би било интересно, също ще имаме икономии на ресурс и ефективно използване на ресурса. Но към днешна дата и в Европа не стои толкова належащ този проблем. Очаква се 2020-2023 година този проблем да бъде финализиран в Европа. Така че поне в този аспект имаме още време.
Водещ: При предишното ви гостуване обещахте галещи ухото на потребителите на мобилни услуги, мобилни телефони, за намаляване на цените на терминиране от 1 юли. Остава ли тази ваша прогноза, това ваше очакване?
Веселин Божков: Разбира се. Аз съм казал, че каквото комисията поеме като ангажимент, тя си го свършва, поне за последните 6 години. Както знаете, няма друг сектор, където така последователно да се намаляват цените. Разбира се, че това не е своеволно, това е в резултат на провеждани пазарни анализи, когато ние установяваме, че има конкурентни проблеми, ние налагаме едно от специфичните задължения – поетапно намаляване на цените. Както знаете, от 1 януари тази година ние също ги намалихме цените и те станаха 4.3 ст. От 1 юли 2013 година два пъти ще намалим цените и ще станат 2.3 ст. Така че първо в този аспект ние сме под средноевропейските цени и смея да твърдя, че сме достатъчно предвидими и прогнозируеми и засега това са добри новини за българския потребител на фона на това, което се случва в държавата.
Водещ: Добре, благодаря ви за този разговор. Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията.           

Leave a Reply