Разликите между пиара и рекламата

МЕНИДЖЪР.NEWS I 17.10.2011

Реклама или пиар? Тези два бранша са много различни, въпреки че често работата в тях върви ръка за ръка. Това коментират авторите в Advertising.About. Те представят няколко съществени различия в подходите на двете практики:

1. Креативен контрол срещу невъзможност за контрол

В рекламата, тъй като се заплаща за чуждото пространство и се предава съобщение с морални или друг вид послания, може да бъде наложена регулация.

Работата на пиара е да намери всички възможни начини, с които може да се осигури безплатна публичност за компанията. Какво ще решат да сложат медиите от цялата информация, която им се изпраща, и дали изобщо ще сложат нещо, е извън контрола на пиара. Затова добрите взаимоотношения между двете страни са важни.

2. Колко дълго съобщението е видимо

В рекламата, една визия може да остане видима за аудиторията в платеното пространство толкова дълго, колкото позволява маркетинг бюджета на кампанията.

В пиара се изпраща прессъобщение за новия продукт например и тази информация остава в медийното пространство като записана и излъчена веднъж. Тя циркулира само веднъж в медиите и събитието е едно.

3. Умните потребители

В рекламата те знаят, че към тях е отправено платено съобщение и че някой опитва да им продаде продукт или услуга. Затова много от тях заемат предварително отбранителна позиция.

В пиара, когато някой прочете добър отзив за продукта от трета страна или гледа телевизионен репортаж, който отразява събитието, доверието, с което се възприема информацията, се повишава.

4. Креативността и творчеството доминирират в рекламата, докато в пиара е важен усета за новина.

5. Таргетирана публика или убеден редактор

В рекламата се търси конкретната таргет аудитория, на която може да се повлияе, за да се повиши интереса към продукта или услугата.

В пиара трябва да бъде приложен правилната гледна точка в текста, правилният подход, с който да бъде убеден редактора на медията, че тази информация е важна.

6. Ограничен или неограничен контакт

В рекламата: Някои клиенти предпочитат да имат директен контакт с графичния дизайнер или копирайтъра в рекламната агенция, която подготвя кампаниите им.

В пиара: Това са хората, които представляват компанията и към които медиите се обръщат при всяка новина, свързана с фирмата.

7. Специални събития

В рекламата: Ако компанията ви спонсорира събитие, можете да изтъкнете това в пространството си за реклама. След това пиар отделът пристъпва към действие.

В пиара: При същото събитие, можете да изпратите пресъобщение до медиите. Те могат да я публикуват и да го отразят.

8. Стил на писане

В рекламата: Купете този продукт! Действайте сега! Обадете се веднага! Това са посланията, които можете да отправите в една реклама, за да мотивирате хората да закупят продукта ви.

В пиара: Тук се пише във формат, в който се говори за съществени неща и изключва всичко останало, което няма пряко отношение към живота на публиката. Иначе, всички агресивни рекламни изречения ще бъдат „отрязани“ от медиите.

Оригинална публикация 

Leave a Reply