Рекламата в социалните мрежи – колко голяма може да бъде

в. Пари | Георги ПАНАЙОТОВ | 14.02.2011

Delloite предвижда, че през тази година социалните мрежи ще имат над 1 млрд. абонати
Очаква се през текущата година количеството реклама, предоставяна чрез социалните мрежи (предимно Facebook), да надскочи 2 трлн. банера. Рекламната печалба за сайтовете обаче ще остане на средно ниво в сравнение с тази на другите медии. Тази тенденция ще се запази в рамките на годината, но ще се промени в дългосрочен план. При сегашните средни цени от 4 USD на потребител на социална мрежа се очаква общата печалба да достигне 4 млрд. USD през 2011 г.
Разногласие
Въпреки постоянно растящия интерес към социалните медии техните печалби от реклама представляват по-малко от 1% от общата онлайн реклама. Сумата обаче постоянно расте, тъй като към нея се добавят и методите за директни разплащания за кредити и игри. През 2011 г. социалните мрежи ще дадат заявка за пълна доминация над онлайн рекламата в дългосрочен план. Някои специалисти ги определят като "следващата голяма финансова бомба" в технологичния сектор, обещавайки, че ще задминат дори феномена с търсачките (Google). Други обаче сравняват успеха на социалните мрежи с дотком балона и се съмняват, че ще успеят да капитализират дейността си до нивото на онлайн рекламата, предлагана от търсачките.
Според анализа на Delloite през тази година социалните мрежи ще удвоят рекламната си печалба до 4-5 млрд. USD, а в следващите години ще се наблюдава стабилен растеж от минимум 30% на година. Индивидуални компании може дори да доближат печалбите си до 90%, но това ще се дължи на увеличаването на потребителите им, а не на високото съотношение потребител – печалба. За сметка на това рекламните тарифи на заплащане според импресии (стандартният метод, използван на повечето с айто ве) ще се запазят най-ниските в целия рекламен сектор.
Привлекателни
Благодарение на ниските си рекламни тарифи и голямата успеваемост (профилиране на насочването на рекламата по интереси и местоположение на евентуалните й клиенти) на самата реклама социалните мрежи имат шанс да привлекат много от рекламодателите, работили преди това с печатни, ТВ и радио медии, към себе си. Най-силното й предимство са почти нулевите производствени цени, тъй като те предлагат само инфраструктурата – скелета, на който да бъде закачена рекламата. А самата реклама се изработва от трети лица под формата на банер или апликация. Този модел е ненадминат по гъвкавост от нито една друга рекламна среда.
Решение
В момента за успеха на социалните мрежи като рекламни платформи се грижат три фактора: постоянният ръст на количеството потребители, времето, ко ето тези потребители прекарват в социалните мрежи, и CPM (cost-permile – в случая съотношението цена за импресии) факторът им. В момента, в който над 1 млрд. потребители използват социалните мрежи, това ще е половината от населението на планетата, ползващо компютри. Той едновременно ще е победа и проблем за тях. От една страна, ще имат пред себе си огромен пазар, който ще е атрактивен за рекламодателите, от друга, ще стартира тенденция за рязък спад на новите потребители, ако не се промени скоростта, с която се увеличава "онлайн населението" на планетата.
Развитие
Ръстът на рекламата в социалните мрежи често се сравнява с този в търсачките, които за 15 години увеличиха печалбата си от няколко хиляди до 30 млрд. USD и продължават да се разширяват. Основен фактор за това обаче е слабото покритие на достъпа до бърз широколентов интернет. Ръстът на бизнеса на търсачките следваше плътно този на количеството интернет потребители – тренд, който вече е капитализиран от социалните мрежи. При положение че социалните мрежи вече разполагат с половината от потенциалните си потребители, за да разраснат печалбите си, те ще трябва да увеличат времето, което хората прекарват пред тях, или да променят CPM фактора си.
Развръзка
За момента времето, отделяно на социалните мрежи, е нараснало рязко през 2010. Потребителите на Facebook например са прекарали с 66% повече време в него през 2010 в сравнение с 2009 г. За да се стигне до двойно увеличаване на печалбата от реклама обаче, времето, прекарвано от потребителите в социалната мрежа, трябва да се утрои – почти недостижима за момента цел, която пък от своя страна ще доведе до драстично намаляване на CPM фактора. Така с очертаните лимити над прекарваното пред компютъра време и количеството потребители основната тежест за увеличаване на печалбата на социалните медии ще падне върху CPM. До момента няма нито един подобен сайт, който напълно да е усвоил потенциалните печалби от картата на потребителските навици, която държи – информация, с която не разполага нито един друг техен конкурент (според спекули – само Google).
През 2011 г. секторът на рекламите в социалните мрежи ще продължи да расте, ще бъде обещаващ, но в същото време и неясен. Все още няма как да се направи напълно достоверна прогноза за потенциала му, а бизнес моделът им не е напълно изчистен и продължава да се развива. Рекламодателите, анализаторите и самите играчи в него ще имат по-добра визия за посоката му за развитие едва към края на годината.

***
2
% трилиона рекламни банера се очаква да бъдат пуснати в социалните мрежи през 2011 г.

***
4
% 4 млрд. USD са очакваните приходи за социалните мрежи през 2011 г.

Стр. 19

Leave a Reply