Рекламата завзема имейлите, търсачките и социалните мрежи

в. Сега | 2010-04-06

Маркетингът през 2010 година ще бъде под знака на електронната поща, търсачките и социалните мрежи. Това са основните тенденции в рекламната индустрия, които откроява френската рекламна асоциация L’IREP. В годишния доклад на организацията за рекламния пазар се посочва, че приходите през м.г. са достигнали невиждано ниски нива, като освен на кризата това се дължи и на електронната революция.
L’IREP съставя списък с 10 най-важни маркетинг стратегии, които ще използват рекламодателите през т.г. Първата все по-отчетлива тенденция, която се наблюдава през последните една-две години и се очаква да се засили през 2010 г., е прехвърлянето на рекламните бюджети към интернет за сметка на останалите медии. 84 на сто от анкетираните инвеститори в рекламния сектор заявяват, че прехвърлянето на рекламата към електронните медии е все по-значимо за рекламната стратегия на предприятията им. Рекламата в интернет е предпочитана, защото там са безбройните потребители, по-евтина е, с измерими резултати, аргументират се рекламодателите.
На второ място агенцията поставя електронната поща като средство за рекламиране. 92 на сто от рекламодателите предвиждат да използват добрия стар имейл през годината, което го изстрелва на първо място сред пособията за интерактивен маркетинг.
Търсачките също остават сред целите пред рекламодателите, но освен традиционните като Google, те все по-често поглеждат и към по-малко известните, които набират скорост. Във Франция никой вече не смее да подцени локалните търсачки като Yandex и Baidu, показват данните на агенцията.
Корпоративните сайтове също ще играят все по-голяма роля в рекламните стратегии на инвеститорите. Като средство за персонализация на фирмите 55% от анкетираните рекламни мениджъри казват, че вече използват корпоративните си сайтове за таргетиране на потребителите си. 21 на сто заявяват, че през т.г. ще включат сайтовете в стратегията си.
Нови канали за комуникация като онлайн игри, микроблогинг, подкастинг предвиждат да използват 84%. Идеята е първо да се опитат и тези канали и след това да се възприемат и като стратегически. Марките захранват и комуникацията в социалните мрежи. Всички рекламодатели планират да засилят присъствието си в тях, за да "разговарят" с потребителите за продуктите си и така да подхранват привързаността към марката. За целта рекламодателите осъзнават все по-голямата нужда от хомогенност на рекламните си стратегии в различните медийни канали.

Стр. 14  

Leave a Reply