Рекламна агенция А Теам стана асоцииран член на Асоциацията на рекламните агенции в България

PRESS.dir.bg I 2010-03-30

В края на месец март рекламна агенция А Теам, компания на ВМ Финанс Груп (www.vmfgroup.com), бе приета за асоцииран член на Асоциацията на рекламните агенции в България (АРА България).

А Теам е основана през 1997 г. и към момента обслужва над 30 международни и български марки. Част от клиентите на агенцията са Авенди, Трансимпорт, LG, Красная Линия, Nestle, Девин, Мегле, Картел, Керхер, ПОК „Доверие”, Аркор, Хип.

Услугите, които екипът на А Теам предлага, са: ATL реклама – стратегическо планиране, медия планиране и купуване, криейтив и дизайн, интернет реклама; BTL активности – събитиен мениджмънт, промоции към крайни потребители, мърчандайзинг, програми за създаване на лоялност; изграждане на корпоративна идентичност, уеб дизайн, управление на репутацията и връзки с обществеността, обучения.

„Като асоцииран член на Асоциацията на рекламните агенции, нашият екип ще работи още по-усилено за утвърждаване на високи професионални стандарти и доверие в професията. Личните контакти и сътрудничеството между агенциите в България, както и популяризирането на добрите практики в работата с клиентите, са важни за бъдещето на рекламата и положителната промяна към по-етични отношения в бранша”, коментира г-жа Христина Ванчева, управляващ съдружник на А Теам.

АРА България е независима и доброволна браншова организация, пълноправен член на Европейската асоциация на комуникационните агенции. Асоциацията работи за утвърждаване на рекламната дейност като важна и неотменна сфера в модерната пазарната икономика и за положителния имидж на рекламата сред широката общественост.

За Контакти:

Весела Шишманова, ПР Мениджър, vshishmanova@ateam-bg.com

Оригинална публикация

Leave a Reply