Рекламодателите във Варна ще носят отговорност за афишите си

www.novini.bg | Янина ИВАНОВА | 11.02.2013

В новата наредба за рекламната дейност се запазва съществуващата и досега забрана за монтиране на рекламни съоръжения върху козирките на сградите

Община Варна публикува на сайта си проект за нова наредба за рекламната дейност, която трябва да замени досегашната, приета през 1997-а. Последната е променяна и допълвана повече от десет пъти, а междувременно са настъпили промени в закони и други нормативни актове, които не са намерили досега отражение в нея, пише в мотивите към предложението.
Част от промените касаят терминологията в документа, като понятия като „разполагане“ и „монтиране“ се заменят с „поставяне“. Друг важен момент е уточняването на предмета й, като елементите от градската среда, които тя касае, се свеждат до три типа – рекламни, информационни и монументално-декоративни, пише в. "Черно море".
Една от важните промени в наредбата е, че рекламодателите и организаторите на събития, които използват плакати и афиши, ще носят отговорност за това къде са залепени отнасящите се към тяхната дейност материали. До този момент за безконтролното облепяне на града се държаха отговорни само разпространителите на хартиените реклами. Сега самите поръчители ще трябва да ги контролират дали афишите и плакатите се лепят по дървета, елтабла и като цяло извън афишарниците и другите позволени за целта места, които ще се определят с кметска заповед.
Монументално-декоративните елементи (МДЕ) ще се поставят по реда, предвиден в правилника за поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени пластики на територията на община Варна. Според запознати това е допълнителна мярка да се избегне повторен скандал като този със статуята „Венера от Варна“, получила подигравателното прозвище „Дочка“. След като скулптурата предизвика брожение сред варненската общественост, се оказа, че за нейното поставяне не е имало официално разрешение, макар и кметът Кирил Йорданов да участва лично в откриването й.
В новата наредба за рекламната дейност се запазва съществуващата и досега забрана за монтиране на рекламни съоръжения върху козирките на сградите. Принципно се забранява поставянето на рекламни съоръжения върху архитектурните паметници в града ни, като обаче се оставя възможност това все пак да се случи след съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство.

Оригинална публикация

Leave a Reply