Ръководството на Дружеството на кардиолозите в България изрази готовност за тясно сътрудничество с МЗ и референтните държавни институции за оптимизиране на здравната система и в частност на кардиологията в България

Международни прояви ООД I 14.10.2010

Ръководството на Дружеството на кардиолозите в България изрази готовност за тясно сътрудничество с МЗ и референтните държавни институции за оптимизиране на здравната система и в частност на кардиологията в България. Това стана ясно на пресконференция, организирана от ДКБ в рамките на 12-тия Национален конгрес по кардиология с международно участие, който се провежда в курортен комплекс Албена до 10 октомври. „Провеждането на смислен диалог за оптимизиране на системата, както и активното участие на специалисти кардиолози в изготвянето на единна национална стратегия за профилактика и лечение от ССЗ ще бъде основен приоритет в дейността на Дружеството” – изтъкнаха от ръководството.

В пресконференцията взеха уастие настоящият председател на ДКБ доц. Владимир Пилософ, неговият наследник проф. Асен Гудев, и националните конултанти по кардиология доц. Нина Гочева и доц. Божидар Финков.

Липсват официални данни от представителни епидемиологични проучвания, които реално да представят проблемите, свързани със сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ), и оттам евентуалните начини за тяхното преодоляване. Необходими са инвеститиции в провеждането на целенасочени представителни изследвания, защото те са от изключително значение за качеството на профилактиката и лечението на ССЗ в България. Инвестициите в тази насока ще имат неколкократна възвръщаемост в бъдеще. Те в пъти ще увеличат качеството на профилактиката и лечението и значително ще намалят заболеваемостта от ССЗ и разходите за лечението на пациенти, убедени са от ДКБ. Незаивисмо, че има тенденции за намаляване на заболеваемостта от ССЗ в България, страната ни все още заема едно от челните места в „черната статистика” на страните от Европа, уточни доц. Нина Гочева.

Професионализмът на медицинските специалисти от областта на кардиологията в България непрекъснато расте. Илюзия е, че българските специалисти не могат да се справят с по-сложни и специфични интервенции и процедури, които се осъществяват в Европа и по света. Основната пречка за това е финансирането и затова често българи са принудени да търсят помощ за лечение в чужбина – убедени са републиканските консултанти по кардиология.

Засегнат беше и проблемът с остойностяването на клиничните пътеки, което според експертите не отговаря на реалните нужди в областта.

„Добрата медицинска практика предполага дългосрочни инвестиции в специализацията, обмяната на опит и професионалното усъвършенстване на специалистите. Затова настоящият конгрес е от изключително значение за всички колеги, които участват в него. Това са над 1 000 специалисти от областта на кардиологията, ендокринологията, сърдечната хирургия, неврологията от България и света” – уточнява доц. Пилософ.

За пръв път на конгреса се проведоха съвместни сесии на Българското и Европейското кардиологични дружества по темите за остър коронарен синдром и сърдечно-съдова недостатъчност.

Leave a Reply