С решение на МС: Вадят на светло собствеността на печатните произведения

в. Класа | Иван ВЪРБАНОВ | 08.07.2010 

Всички български периодични печатни произведения трябва да публикуват в първия си брой за всяка година информация за действителния собственик. Това следва от решение на МС за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Съобщение на правителствената пресслужба гласи, че решението цели осигуряване на механизъм за гарантиране на прозрачност на собствеността на печатните медии "с оглед осигуряването на ефективна защита на основни права на гражданите, каквито са честта и доброто им име".
Според проектозакона издателите на периодични печатни произведения ще трябва да подават декларация по образец в Министерството на културата, която идентифицира действителния собственик. Текстовете, които трябва да одобри парламентът, предвиждат още отговорността за наличие на изискуемата съгласно закона информация да носи не само издателят, но и производителите и разпространителите на печатни произведения.

Стр. 15

Leave a Reply