SABRE Awards

сп. Sign Cafe | 29.12.2011

И през идната 2012 г. наградите за успешни PR активности, SABRE Awards, ще търсят най-добрите PR кампании, проведени за последните няколко години. От тази година обаче има две добавени категории. DIAMOND SABRE Awards ще отразяват приноса, който PR-ът има за висшия мениджмънт, и ролята, която изпълнява в изграждането на брандови платформи и корпоративен имидж, фокусът тук ще пада върху компании и висши мениджъри, които използват PR -a на стратегическо ниво за успешен бизнес. От друга страна, SILVER SABRE Awards (предишните Bronze u Iron) ще бъдат присъждани за PR решения: от традиционните принт и радио материали до новите дигитални категории, както и тези в социалните мрежи. Крайният срок за подаване на ентрита за SABRE Awards e 19 декември 2011 г. Ентрита ще бъдат приемани и до 30 януари 2012 г., но съответно с процентно увеличение на таксата за участие.

За повече информация: www.theholmesreport.com.

Стр. 170  

Leave a Reply