СЕМ промени лиценза на Про.БГ

в. 24 часа | 14.02.2011

 

Медийният надзор освободи телевизията от задължения за обществено значими програми, но запази националния й цифров лиценз

Аналоговият и цифровият национален лиценз на бившата телевизия Про.БГ са променени на 1 февруари от Съвета за електронни медии. Така от политематична – със сериозен ангажимент за излъчване на новини, публицистика и други програми с обществено значение – тя става развлекателна със спортна насоченост. В същото време регулаторът не намира за необходимо да отнеме националните лицензи на телевизионния оператор, въпреки че те са били издадени именно на основата на някогашните й ангажименти за съдържателност.
Решението е взето с четири гласа "за" по искане на " Би Ти Ви екшън", както сега се нарича този канал. Петият член на СЕМ Георги Стоименов е отсъствал от заседанието.
Про.БГ имаше национални лицензи от СЕМ както за аналогово, така и за цифрово излъчване на 24-часов политематичен канал, а с решението от миналата седмица лицензите стават за 20-часов развлекателен канал, в който новините практически ще бъдат сведени до символичния 1% от съдържанието.
Решението е странно и привлече вниманието на медийните наблюдатели по няколко причини. Първо, подобна радикална промяна на аналогов национален лиценз, спечелен при конкурсни условия, не отговаря на европейските изисквания за прозрачност и неизкривяване на конкурентната среда при лицензирането на електронни медии. Мотивите, на които регулаторът се е позовал за промените, са неубедителни – цитиран е недостиг от развлекателни програми в националния ефир. Второ, защото "Би Ти Ви екшън" формално няма нужда от аналоговия си лиценз. Преди 2 месеца телевизията се отказа от аналогово ефирно разпространение и превърна бившата политематична телевизия в "мъжки" развлекателен канал. Медията продаде на Би Би Ти част от съвкупността си от честоти, с които имаше национално разпространение, вследствие на което не би могла да възобнови излъчването си в аналогов ефир в бъдеще. Медийни експерти предполагат, че промяната е продиктувана от стремежа "Би Ти Ви екшън" да използва предвидената от закона процедура за промяна на аналогов лиценз, за да постигне изменение в своя цифров лиценз – каквото не е предвидено от законодателя. В същото време телевизията явно иска да запази привилегията си на т.нар. "маст кери" (must carry). Това е правото тяхната програма задължително да бъде разпространявана по т.нар. мултиплекси, които ще излъчват цифровите телевизии в страната.
Това право на задължителен пренос засега принадлежи на БНТ, Нова тв и Би Ти Ви. Про.БГ можеха да се възползват от него при предишния си програмен лиценз, които изискваше от медията да прави политематична програма.
Според закона телевизиите са придобили това право заради "общественото значение" на програмата им. Щом променят програмния си профил, е редно да получат нов програмен лиценз. При сегашния начин на разпространение на " Би Ти Ви екшън" – не по ефир, а по кабел и сателит, лицензът е на регистрационен режим. Телевизията би могла спокойно да получи от СЕМ нова регистрация за развлекателната си програма, но при това би загубила статута си на must carry. Очевидно именно това се е стремил да избегне операторът, убеждавайки медийния регулатор да промени едновременно и първоначалния му аналогов, и издадения му през 2009 цифров "must carry" лиценз, като по този начин да увековечи правото му на задължителен цифров пренос. Според медийни експерти скандалното в случая е това, че процедура за обвързана промяна на цифровия лиценз като следствие от изменения на аналоговия просто не съществува в правния мир; т.е. СЕМ си е позволило да поеме функции на законодател.
В разговора си със СЕМ Яна Иванова, управител на "Про.БГ Медия" ООД, потвърждава мотивите на телевизията за желаното изменение. Това се вижда от протокола на заседанието, публикуван в сайта на съвета. Според Иванова медията иска да съхрани дигиталната си лицензия. която евентуално на следващ етап ще им даде възможност отново да направят Про.БГ ефирна. По нейните думи този следващ етап ще бъде, когато икономическата обстановка е по-добра.
Другото основание за това право – националното аналогово разпространение, вече не е тяхно, защото го прехвърлиха на Би Би Ти.
Парадоксът е, че със същите рециклирани аналогови честоти сега Би Би Ти би могла да поиска да получи правото must carry. Това ще е в противоречие с идеята тази възможност да бъде предоставена само на програми с обществено значение, които имат национално аналогово разпространение в момента на цифровизадията.

Стр. 9

Leave a Reply