Семинар на тема: “Бизнес системни решения”


На този семинар ще бъдат представени широк набор от иновативни продукти и решения в областите: Инсталационни решения и Решения за образование. share on facebook

Leave a Reply