Семинар на тема: “Подбор и задържане на персонал. Успешни методи и практики. Годишна атестация и представяне на служителя”

EVENTS.dir.bg

Кога: 25-26 март 2010 г. (четвъртък-петък)
Къде: София
Достъп: Такса участие, с предварителна регистрация
Организатор: Европейски Мениджмънт Център

Събитието: Тренингът ще ви помогне да усвоите съвременни методи за професионален подбор на персонала, да придобиете умения за оценка на професионално-значимия потенциал на кандидатите и евентуалните насоки за индивидуално развитие в синхрон с организационния дизайн и цели. Така ще можете да идентифицирате хората с потенциал, което е и първата стъпка към тяхното мотивиране и задържане и развитие в организацията. Годишната атестация и управлението на представянето на служителя са неразделна част от процеса управление на човешки ресурси. Чрез прилагането на съвременни методи за оценка на служителите в компанията ще усъвършенствате насоките за развитието на ключови компетенции у тях за по-ефективно представяне.
Програмата е насочена към овладяване на практически приложими знания и умения, необходими на действащите – сегашни и бъдещи специалисти по човешки ресурси.

СЪДЪРЖАНИЕ

• Ролята на подбора на персонал в управлението и развитието на човешките ресурси. Характеристики на работата и характеристики на служителите. Анализ на работата, индивидуалната роля в организацията и на работната позиция.
• Дизайн на позицията и професионално-значимия профил на необходимия служител. Как да съставим добра длъжностна характеристика и обява за работа.
• Креативни подходи към търсенето и привличането на подходящите кандидати.
• Набор и подбор на служители. Характеристики и етапи.
Професионален подход към документите за кандидатстване.
База данни на кандидатите и нейното използване.
Привличане на подходящите партньори (консултанти, преподаватели, психолози, университети и т.н.) при търсене на служители без излишни разходи;
Методи за интервюиране. Мотивационно интервю.
Тестове за личностна и когнитивна оценка. Практически задачи и казуси.
Център за оценка.
• Идентификация на връзките между организационните и индивидуалните цели и целите на отделните функционално свързани служители
• Система за управление на представянето /Perfromance management system/ като основен инструмент на управлението на служители. Цикъл на планиране на оценката на представянето;
• Годишна атестация и преглед на представянето. Годишен разговор със служителя. Методи и подход.

Програмата е предназначена за специалисти по подбор от всички браншове, както и за мениджъри на висше и средно управленско ниво, които желаят да анализират и подобрят ефективността на управление на служителите в своята фирма.

Цена: 390 лв. (без ДДС)

За контакти: тел.: 02/ 944 47 58

Допълнителна информация: www.emcbg.eu

Оригинална публикация

 

Leave a Reply