Силвия Костова, началник управление “Корпоративни комуникации и маркетинг” в Пощенска банка: Стремим се клиентите ни да живеят с нашия бранд

Икономика | 10.12.2015 

Печелим доверие, като говорим открито с потребителите

Силвия Костова е началник управление "Корпоративни комуникации и маркетинг" в Пощенска банка. Тя има над 15-годишен опит в областта на корпоративните комуникации, маркетинга и медиите, Повече от 10 години заема мениджьрски позиции в една от водещите комуникационни агенции у нас. Била е директор "Корпоративни комуникации" в един от най-големите холдинги на пазара, където е отговаряла за комуникационната политика на водещи български компании в сферата на бързооборотните стоки. Работила е още като Press Officer в администрацията на президента и журналист в печатни и електронни медии. Има магистърска степен по журналистика и масови комуникации, и прави докторантура по публични комуникации и информационни науки в СУ "Св.Климент Охридски".
Професионалните предизвикателства в корпоративните комуникации днес са преди всичко свързани с нарастващите критерии за това кое в нашата работа е ефективно и успешно. В условията на все още възстановяващ се (недостатъчно растящ и силно конкурентен) пазар корпоративният ПР трябва да бъде все повече стратегически ориентиран и ефективен. Именно това е и най-важната задача към нас като комуникатори. Стремим се клиентите ни не само да са доволни от качеството на обслужването и предложените иновативни продукти, но и да усещат, или направо, бих казала, да живеят с бранда, разбирайки визията и ценностите на компанията ни.
Трябва да бъдем креативни и да прилагаме нестандартни подходи за спечелване на доверие, да развиваме собствените си корпоративни медии, чрез които да говорим открито с потребителите. Постоянното развитие на онлайн средата и социалните медии изискват от нас ежедневна промяна и адаптация – необходимо е изключително високо ниво на организация на комуникациите. Успехът в корпоративния ПР изисква повече от всякога да сме бързи, ефективни и убедителни. Паралелно с това да отделяме все повече внимание на вътрешните комуникации, на разработването на наши вътрешни медии, с които да ангажираме и мотивираме служителите си.
Предизвикателство е и правилното интегриране на социални теми в корпоративните комуникации на компаниите и взаимоотношенията с обществеността. Компаниите все повече се конкурират на ниво корпоративен имидж и се стремят да интегрират значими социални инициативи, свързани с дългосрочни каузи. Пример за това от нашата практика е дългосрочният проект на Пощенска банка и УНИЦЕФ, целящ изграждането на центрове за майчино и детско здраве в цялата страна, който е един от най-награждаваните КСО проекти на бизнес организация.
Банковият бизнес днес е един от най-интересните и всеки ПР и маркетинг екип цели да направи продуктите на своята банка неотменна част от живота на потребителите си. А те продължават да търсят едновременно най-добрата оферта, съпроводена с гъвкави решения, удобство, сигурност и подкрепа от стабилен финансов партньор, какъвто Пощенска банка винаги е била. Само през последната година и половина получихме 10 награди за кампаниите ни за корпоративни комуникации и маркетинг, което е още едно доказателство, че сме успели да се отличим на пазара, работейки с грижа за обществото и клиентите ни.

Стр. 97

Leave a Reply