Синдиката на служителите в затворите ще проведе Общо събрание

ССЗБ I 25.02.2012

Надзиратели от затворите и арестите се събират на Общо събрание в Пловдив

Отчетно-изборното събрание на ССЗБ ще се проведе днес в Пловдив

25.02.2012 г.

Насоки за действие на Синдиката през 2012г. ще бъдат приети на 25 февруари от делегатите на ОС на съюза. Отчетно-изборното събрание ще се проведе в конферентната зала на хотел „Родопи“ – гр.Пловдив , бул. „Кукленско шосе” № 12.
В рамките на събранието още, ще бъде отчетена дейността на управителния съвет за 2011г., ще бъдат обсъдени предложения за промени в Устава на Сдружението и промени в УС и КК на Синдиката.

Leave a Reply