Специален брой на информационния бюлетин PRактики, посветен на темата “Околна среда и комуникационни практики в тежката индустрия”

PRnew.info БЛОГ I 2011-09-26

В новия Специален брой на Информационното издание на БДВО PRактики може да прочетете:

  • PR в тежката индустрия: постоянен код „зелено”, от д-р Александър Христов;

  • Георги Жечев, журналист във в. „Дневник“;

  • Кое прави комуникацията съдържателна, от Климентина Рашева, Управляващ партньор, Denkstatt България;

  • PR Лица: Министър Нона Караджова, Министерство на околната среда и водите.

  • PR Речник: Термините на климатичните промени;

  • Константин Иванов, Координатор комуникации, WWF България;

  • PR Забавление: "Зелен PR?", от Симона Стефанова

Информация за PRактики

Двуседмичното електронно издание на Българското дружество за връзки с обществеността e насочено към добрите практики в публичните комуникации, PR и връзките с медиите. Изданието ще има за цел да информира всички желаещи за инициативите на БДВО, както и за всичко интересно, което се случва в професионалната PR област по света и у нас.

Специалният брой на PRактики, Информационно издание на БДВО може да изтеглите от тук:

http://prnew.info/wp-content/uploads/2011/09/PRaktiki_Newsletter_26_09_2011_Special_Edition.pdf

Предишните броеве на изданието може да намерите тук:

http://prnew.info/?s=prактики

Изданието включва следните рубрики:

Редакционна

PR Новини

PR Събития

PR Лица

Новите членове

PR Забавление

и други

Редакционният екип на броя:

Асен Асенов

Александър Христов

Радина Ралчева

Пламена Павлова

Автори:

Симона Стефанова

Редакционният екип очаква вашите мнения, коментари, предложения за материали в “PRактики” и желание за абонамент на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността

София 1000

Ул. "Искър" №54, ет. 1, офис 4

Тел: 02/ 495 85 82 

Ел.поща: office@bdvo.org  

Leave a Reply