Специализирано изложение БУЛКОНТРОЛА


Изложението е място за среща на инженери, техници, еколози, научни работници и специалисти от различни области на индустрията. share on facebook

Leave a Reply