Според “Делойт” през 2011 г.: Телевизията ще запази лидерството си в медийния сектор

в. Дневник, Компании & Финанси | 15.02.2011

Социалните мрежи имат обещаващ, но неясен потенциал за развитие

Тази година ще бъде силна за телевизията както откъм рекламни приходи, така и откъм зрителски интерес. Социалните мрежи също ще изживеят възход откъм ръст на приходите си. Такава е прогнозата на консултантската компания "Делойт" за тенденциите в медийния сектор според годишния й доклад TMT (технологии, медии, телекомуникации).
Според предвижданията телевизията ще затвърди позициите си като супермедия, запазвайки лидерството си в привличането на най-големи приходи, които включват продажба на реклама, абонаменти, pay-per-view услуги (плати, за да гледаш) и лицензни такси.
Докладът отбелязва и че телевизията поддържа устойчив ръст на приходите от реклама за последните пет години. Така например увеличаването на глобалния пазар на тв реклама от 174 млрд. долара през 2007 г. до 191 млрд. през 2011 г. контрастира ярко със спада в рекламните вложения във вестниците от 126 млрд. до 96 млрд. долара за същия период.
Освен това тази медия печели все по-голяма популярност в развиващите се икономики. Очаква се през 2011 г. вложенията в тв реклама в Китай да се увеличат с 16%, а в Индия – с 14%, а приходите от pay-per-view телевизията в БРИК икономиките като цяло (Бразилия, Русия, Индия и Китай) да пораснат с около 20%.
От консултантската агенция прогнозират също, че ще се увеличава и зрителският интерес въпреки конкуренцията на други съществуващи и новопоявяващи се източници – както онлайн, така и офлайн. Предвижда се, че глобалната тв аудитория ще се увеличи с около 40 млн. зрители и ще достигне 3.7 млрд. души. Телевизията ще запази и статута си на медията, която оказва най-голямо влияние върху създаването на съдържание в други медийни сектори. Тя е ключов двигател за търговията с книги и детски играчки например.
Сред прогнозите са още, че устойчивата миграция на зрителите към HD телевизия ще осигури възможности за продажби на по-луксозни тв пакети на "примиум" аудиторията, а 3D технологиите ще се наложат като допълнителен източник на приходи дългосрочно.
Значителен ръст "Делойт" очаква и при приходите на социалните мрежи. Според експертите оборотът от реклами за сайтове като Facebook или MySpace тази година ще е между 4 и 5 млрд. долара, отчитайки около 30% ръст на годишна база. "Дори и да се изпълнят очакваните приходи от реклами, съществуват и други добри начини да бъдат генерирани приходи. Например те може да служат като платформа за плащания на стотиците хиляди доставчици на приложения в тяхната област", коментират от "Делойт".
Въпреки големината на пазара и растящия брой потребители обаче приходите на социалните мрежи от реклама все още представляват едва 1% от похарченото за реклама в световен мащаб. "Делойт" заключват, че през 2011 г. секторът на социалните мрежи ще бъде обещаващ, но неясен. С появата на повече проучвания и развитието на бизнес моделите на социалните мрежи обаче рекламодателите и анализаторите на тази индустрия ще си съставят по-ясна картина за потенциала й.

Стр. 6

Оригинална публикация

Leave a Reply