Среща “Събитийният мениджмънт като част от програмата за вътрешни комуникации на организацията”


На 8 април 2010 г. в Apeiron Academy Клуб Вътрешен комуникатор ще се дискутират най-важните въпроси, обвързани с нуждата от включването на събитийния мениджмънт като част от програмата за вътрешни комуникации на организацията. share on facebook

Leave a Reply