Стамен Тасев, член на журито в конкурса: КСО е новата религия на глобалния свят

в. Пари | 04.02.2011
 

От създаването на Българския форум на бизнес лидерите през 1998 г., когато за първи път се заговори за КСО, досега сме свидетели на превръщането му в изключително популярна област за бизнеса. Фактът, че се появиха толкова много асоциации, говори, че тя придобива все по-голямо значение в налагането и доказването на високохуманни, социални и корпоративни ценности в бизнеса. За мен това е новата религия на глобалния свят.
За съжаление обаче все
още КСО се изразява в еднократни акции, благотворителност и други мероприятия. А КСО всъщност е философия и дългосрочна политика. От
друга страна, изключително много се експлоатира в България маркетинговият нюанс на КСО. Прекалено много инициативите се натоварват с чисто рекламни кампании, а не се работи върху промяната в съзнанието – както на заетите в дадена компания, така и на обществото като цяло. Фокусът трябва да се постави именно върху тази промяна.
В много случаи идеите и инициативите по КСО
бяха копирани отвън и приспособени у нас. В началото проводник бяха предимно чуждестранни фирми с големи отдели в своите централи, които се занимават с КСО, и този опит механично беше пренесен тук. Но вече се
виждат и чисто български подходи, защото в различните страни слабостта на държавите се проявява в различни сфери. А КСО винаги е и ще продължава да бъде в помощ на държавата – там, където тя не може да достигне. Вече има наченки на оригинални решения на чисто български компании. За съжаление активността им за участие в подобни прояви е все още ниска. Може би още не са набрали достатъчно самочувствие, защото има много малки фирми у нас, които в относително изражение правят много повече за своите служители и за средата, в която се намират, отколкото една голяма фирма. Така че трябва да имат самочувствието да кандидатстват.

Стр. 18

Leave a Reply