Становище на БУЛСАТКОМ относно информация на МУЗИКАУТОР със заглавие “бТВ дължат над 2,5 милиона лева за авторски права, Булсатком и другите кабелни и сателитни оператори отказват да плащат”

Intelday Solutions I 15.01.2013

Уважаеми колеги,

Във връзкс с пусната от МУЗИКАУТОР информация със заглавие "бТВ дължат над 2,5 милиона лева за авторски права, Булсатком и другите кабелни и сателитни оператори отказват да плащат", бихме искали да Ви информираме следното:

Булсатком е оператор, който разпространява сигнал по договор с медии по смисъла на Закона за радиото и телевизията. Съгласно договорите ни с телевизиите, те са тези, които следва да гарантират, че имат права върху разпространяваното от тях съдържание. Законът е категоричен – разпространителите не са доставчици на медийни услуги, не избират съдържание и не дължат авторски права. 

Като българска компания,  обаче, която иска да прави прозрачен и почтен бизнес на българския пазар, ние сме категорично против пиратството и срещу всяка форма на нарушаване на авторските права. Използваме случая още веднъж да подчертаем, че 35% от нашите приходи се отделят за авторски права към телевизиите. Музикаутор следва да потърсят защита на правата си от доставчика, който е бил некоректен към тях. 

——-

Точният текст на ЗРТ: 

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Доставчик на медийни услуги е физическо лице – едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол както върху избора на предавания, така и върху тяхната организация както в хронологичен ред при линейни услуги, така и в каталог при медийни услуги по заявка.
(2) Радио- или телевизионен оператор е доставчик на линейни медийни услуги (програми) за радио/телевизия въз основа на програмна схема.
(3) Не са доставчици на медийни услуги лица, които само разпространяват програми, за които редакционна отговорност носят трети страни.

С уважение,

***

 

Intelday Solutions

57 Tzar Simeon St., 
1000 Sofia, BULGARIA
Tel.: (+359 2) 9814625
Fax: (+359 2) 9815684
E-mail: office@intelday.com
 

 

Leave a Reply