Стартира кампания “Моето бизнес бъдеще”

Sustainability Consultants I 23.02.2012

Sustainability Consultants подкрепя бизнеса за постигане на дългосрочен просперитет

Вие знаете, че иновациите са в основата на прогреса във всяка индустрия. Усещате, че трябва да инвестирате повече в бъдещето на вашата компания, но не намирате време за това?

Sustainability Consultants стартира кампания „Моето Бизнес Бъдеще“, която подкрепя бизнеса в постигане на неговите дългосрочни цели. Компании, които се интересуват от устойчивото си бъдеще, могат да получат безплатен едночасов уъркшоп до 23ти Март 2012. Резултатът е изграждане на цялостна бизнес картина въз основа на икономически, социални и екологични фактори.

Какви за ползите за вас и вашата компания:

1. Получавате ясна представа за ситуацията на вашия бизнес, направена от вас и вашия управленски екип в рамките на едночасов уъркшоп. Безплатно.
2. Можете да получите последваща консултантска сесия, разглеждаща резултатите от уъркшопа и предложения за бъдещи действия.
3. Можете да направите важна стъпка към повишаването на вашата бизнес устойчивост.

„В Sustainability Consultants не обичаме да говорим за въпроси, а да намираме отговорите, кратко и практично“, казва Шурд Опевал, управляващ съдружник и старши консултант. „Вярваме, че дългосрочния просперитет може да се постигне с визия и постоянство.“

За повече информация относно кампанията:
Елена Тошева
+359 888 246 626
elena@sustainabilityconsultants.eu
www.sustainabilityconsultants.eu

За Sustainability Consultants:

Sustainability Consultants Ltd. е българo-холандска консултантска компания в областта на устойчивото биснес развитие и корпоративната социална отговорност (КСО). Основана е от лица, които комбинират 25 години опит в международно бизнес консултиране и разбирането на българския пазар. Sustainability Consultants Ltd. е специализирана в указване подкрепа на клиентите си през всички етапи на разработка и внедряване на стратегия за КСО, въвличане на заинтересованите страни и общността, управление на околната среда, КСО анализи и доклади. 

Leave a Reply