Стартира проектът Дигитална библиотека “Медия МониторНИК”

сп. Тема | 14.04.2012

Вече функционира българският вариант на международната дигитална библиотека "Медия МониторНик". Тя си поставя амбициозната цел да предлага онлайн библиотеки на печатните медии, които излизат и се разпространяват на Балканите. Дигиталната библиотека всекидневно поддържа архив от 60 ежедневника и 40 седмични и месечни вестници и списания, излизащи на 6 езика в 4 държави на Балканите.
Българският проект обработва 17 всекидневника и седмичника, а в архива си има индексирани 7000 личности, фирми и държавни институции, повече от 8000 реклами, 1000 обяви и 450 статии.

Стр. 6

Leave a Reply