“Стомана Индъстри” изпълнява на проект по ОП “Развитие на човешките ресурси”

Николай Колев I 10.02.2011

"Стомана Индъстри" АД ще обучи 299 души по проект

Това стана ясно от провелата се вчера (08.02.2011 г.) пресконференция по повод изпълнението на проекта.

В събитието взеха участие главният директор на металургичната компания – Емил Живков, директора на страгеческото планиране и инвестииции – Константин Стаменов, Милена Пешина – мениджър "Човешки ресурси", както и представител на дирекция "Бюро по труда".

Предприятието изпълнява договор за безвъзмездна помощ с номер ESF-2102-18-08003 по схемата BG 051PO001-2.1.02 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2" на Оперативната програма под ръководството на директора на стратегичско планиране и инвестици – Константин стаменов. Целта на проекта е да повиши професионалните знания и умения, мотивация и адаптивност на служителите на компанията като са планирани общо 18 обучения. Освен курсове за придобиване и повишаване на професионалната квалификация в производствените звена на предприятието, е планирано служителите да преминат и езикови курсове, обучения за презентативни умения, финанси, умения за продажби, лидерство и комуникативни умения, които да повишат мотивацията и ефективността на служителите на компанията.

"Човешкият фактор е бил винаги основна грижа на мениджърския екип на „Стомана Индъстри”. Всяка година фирмата инвестира сериозни средства за обучение и квалификация на хората. За първи път сега получаваме финансова подкрепа от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, заяви главният директор на дружеството – Емил Живков.

Според Милена Пешина – мениджър "Човешки ресурси", се очаква "След изпълнението на проекта ще бъдат подобрени условията за реализация на служители, които да поемат задълженията на заетите в пенсионна възраст работници. Очаква се да бъдат постигнати и преки резултати, свързани с обособяването на групи от наставници в различните отдели на компанията, които по своебразен начин ще се грижат и ще предават придобитите по проекта знания и умения на новопостъпили и млади кадри".

Проектът е на обща стойност 134,820.00 лв., от които 85.476,00 лв., което представлява 63,40% безвъзмездна помощ.

"Стомана Индъстри" АД е водеща металургична компания с основен предмет на дейност производство на широка гама продукти от стомана, като армировъчна стомана за стоманобетонни конструкции, горещо валцувана дебело-листна ламарина, специални стомани, специални профили, стоманени сфери за смилане, листов и сортов прокат. Компанията е най-големият производител на стоманени дълги продукти в България и региона и присъства на европейския и международните пазари повече от 50 години. През 2001 г. дружеството става част от концерна "SIDENOR Group", като през 2007 г., във връзка с изпълнена мащабна инвестиционна програма, "Стомана Индъстри" АД получава сертификат за инвеститор първи клас – клас "А", от Българската агенция за инвестиции.

 

Leave a Reply