Стоян Стоянов бе избран за председател на БДВО за 2011 година

БДВО I 3.02.2011

През следващите две години БДВО ще работи за създаването на професионални стандарти в PR професията

На 27 януари 2011 г. се проведе годишното общо отчетно-изборно събрание на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО). Стоян Стоянов бе избран за председател на БДВО за 2011 г., а д-р Александър Христов бе избран за председател за 2012 г. Комисията по етика на БДВО се разшири от трима на седем члена.

Информация за Стоян А. Стоянов

Стоян А. Стоянов работи в сферата на публичните комуникации и медиите повече от 10 години. Член е на БДВО от 2006 г., става член на Комисията по етика на организацията през 2008 г., а след това и член на Управителния й съвет през 2010 година

От юни 2010 г. той развива собствен бизнес като съдружник в Комуникационна агенция PRoWay. Агенцията работи за проекти на Сдружение „Културни проекти”, Обединена българска банка, Фулчарджър България, вестник „Пари“ и MySuccess.bg.

В периода 2005 – 2010 година е мениджър и след това старши мениджър в PRагенцияAMICommunications. В агенцията работи с клиенти като ЧЕЗ България, ТЕЦ Варна, Shell България, VISA, HP България, ХОБАС България, посолствата на Република Чехия и Кралство Дания. Отговарял е за организация на събития, PR и корпоративни комуникации.

В периода 1997 – 2005 г. Стоян А. Стоянов работи като комуникационен специалист в държавната администрация и в неправителствени организации, и като бизнес журналист.

През 2001 г. завършва магистърска специалност „Финанси“ в УНСС, а след това и едногодишна PRпрограма в M3 Communications College, както и много квалификационни курсове в сферата на публичните комуникации.

Стоян А. Стоянов преподава като хоноруван асистент на студенти по масови комуникации в Нов български университет, лектор е в различни обучения и семинари.

Стоян А. Стоянов работи и за развитието на два онлайн проекта, които са в помощ на PRспециалистите в България: EventBox.bg I Бизнес събитията в България и PRnew.infoIPR&Медиа Новини.

Информация членовете на Управителния съвет и на Комисия по етика на БДВО

Управителен съвет:

Председател

 1. Стоян А. Стоянов – съдружник и PR мениджър на Комуникационна агенция PRoWay

Членове

 1. д-р Александър Христов – Акаунт директор, CIVITAS Global Bulgaria

 2. Асен Асенов – Директор „Корпоративни комуникации“, ПОК “Доверие”

 3. Мануела Дюлгерова-Тотева – Мениджър „Комуникации”, Аурубис България

 4. Ралица Жикова – Заместник-изпълнителен директор, PR агенция Publicis Consultants

 5. Илияна Захариева – Ръководител отдел „Корпоративни комуникации”, Пощенска банка

 6. Радина Ралчева – Управляващ директор, Go Green Communications

Комисия по етика:

Членове

 1. Елица Наумова – Завеждащ отдел „Маркетинг и връзки с обществеността“, ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”

 2. Мила Миленова – Мениджър „Връзки с обществеността”, ТАНДЕМ

 3. Милена Атанасова – Mениджър, MAGICAevents

 4. Ванина Хаджийска – Главен експерт „Вътрешни комуникациии и PR”, ЗАД “ДЗИ”

 5. Ева Широкова – PR специалист, Apeiron Communication

 6. Андрей Велчев – Експерт „Комуникации“, ЧЕЗ България

 7. Милен Филипов, преподавател по PR в Бургаски свободен университет

______________________________________________________________________________________

Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) е първата национална организация в сферата на Пъблик Рилейшънс (PR), обединяваща практици, академици и студенти по PR в България. Дружеството е учредено още през 1996 г. за да бъде пресечна точка на интересите на всички настоящи и бъдещи експерти в областта на комуникациите.

Като неправителствена организация, създадена и работеща на демократичен принцип, БДВО не преследва користни цели, а защитава етичните практики в PR професията и всички професионални права на неговите членове.

Дружеството се бори за обединяването и структурирането на бранша в национален мащаб, за регулацията и саморегулацията на PR пазара в България, за въвеждането на високи професионални стандарти и изготвянето на официален регистър на PR специалистите в България.

Посредством своите инициативи, БДВО иска бъде трибуна на добрите практики в сферата на комуникациите, да дава възможност на всички практици, академици и студенти да обменят познания и опит, и по този начин да допринасят пряко или косвено за развитието на професията PR и утвърждаването на добрия и имидж в България.

БДВО се стреми също да свърже по-тясно учебните и квалификационни програми във висшите училища с потребностите на социалната практика и перспективите на професионалния пазар, както и да изгради и развие информационна мрежа между професионалисти от страната и чужбина с цел придобиване на ноу-хау и въвеждане на иновации.

През годините, БДВО създаде Етичен кодекс на PR специалистите в България, който бе подписан от 6-те на-влиятелни български PR организации – БДВО, Асоциация ИМАГИНЕС, БАПРА, ИПРА България, АСКО и дружество за връзки с обществеността към СБЖ. Не по-малки постижения на Дружеството са създаването на първия конкурс за PR постижения в България – “PR Приз” и първия PR фестивал в България, които и до днес се развиват успешно и допринасят за постигането на целите на организацията, в името на единна PR гилдия. За 15 години, БДВО успя да реализира също множество семинари, обучения, майсторски класове, форуми, срещи, дебати, кръгли маси и др. и се наложи като най-голямата и най-активна организация в сферата на PR. 

 

Leave a Reply