Стоян Стоянов, председател на БДВО, в първо интервю за СБЖ

СБЖ I 31.01.2011

ПР специалистите и журналистите трябва да се познават, да бъдат партньори и да създават доверие помежду си. И в двете професии има голяма динамика – често се случва да прескачат журналисти в ПР професията и обратно, има много нови лица.

Стоян А. Стоянов работи в сферата на публичните комуникации и медиите повече от 10 години. Член е на БДВО от 2006 г., става член на Комисията по етика на организацията през 2008 г., а след това и член на Управителния й съвет през 2010 година.

От юни същата година. той развива собствен бизнес като съдружник в Комуникационна агенция PRoWay, която работи за проекти на Сдружение „Културни проекти”, Обединена българска банка, Фулчарджър България, вестник „Пари“ и MySuccess.bg.

В периода 2005 – 2010 година е мениджър и след това старши мениджър в PR агенция AMI Communications. В агенцията работи с клиенти като ЧЕЗ България, ТЕЦ Варна, Shell България, VISA, HP България, ХОБАС България, посолствата на Република Чехия и Кралство Дания. Отговарял е за организация на събития, PR и корпоративни комуникации.

В периода 1997 – 2005 г. Стоян А. Стоянов работи като комуникационен специалист в държавната администрация и в неправителствени организации, и като бизнес журналист.

През 2001 г. завършва магистърска специалност „Финанси“ в УНСС, а след това и едногодишна PR програма в M3 Communications College, както и много квалификационни курсове в сферата на публичните комуникации.Преподава като хоноруван асистент на студенти по масови комуникации в Нов български университет, лектор е в различни обучения и семинари. Работи и за развитието на два онлайн проекта, които са в помощ на PR специалистите в България: EventBox.bg I Бизнес събитията в България и PRnew.info I PR&Медиа Новини.

Честито за избора Ви за председател на БДВО за 2011 г. Кои са основните цели, които си поставяте за развитието на ПР секторът у нас?

През последните няколко години Българското дружество за връзки с обществеността активно работи за сдружаването на ПР специалистите, за популяризирането на добрите практики в тяхната работа и за повишаването на професионалния им авторитет като успешни консултанти за ефективен бизнес. Имаме добрата основа и през 2011 година ние ще засилим работата си в няколко направления, като основната ни задача е да бъдем още по-полезни на бизнеса, организациите и институциите, да им носим нови клиенти, положителна репутация и доверие.

Ще насочим основните си усилия към:

- Повишаване авторитета на БДВО като влиятелно средище на дискусия и формиране на мнения;

- Популяризиране на добрите и етични практики за работа (откриване и посочване на неетичните практики);

- Изследване на тенденциите и развитието на ПР сектора в България;

- Успешно сътрудничество с бизнеса, браншовите организации и институциите и повишаване на информираността на бизнеса за ползите от успешната професионална ПР дейност;

В организационен план ще се постараем да увеличим неколкократно активните членове на БДВО и ще създадем регионални клонове на организацията в големите градове на България. Освен събитията, които организираме традиционно – като наградите за най-добри ПР проекти и инициативи – PR Приз, и съпътстващия PR Фестивал, ще продължим да провеждаме дискутивни форуми по актуални и интересни теми.

Защо в България все повече Връзките с обществеността (PR) и Журналистиката се припокриват?

Интересен въпрос! Новите социални мрежи и технологии размиват границите между традиционните „създатели на новини“ – журналистите и специалистите по публични комуникации. Има колеги от ПР бранша, които се назовават едновременно ПР специалисти и журналисти. Мисля обаче, че граница между двете професии има и трябва да има, защото целите им са различни.

От друга страна и двете професии си партнират добре в стремежа си да информират. Положителното в тази ситуация е, че ПР специалистите се опитват да „влязат в обувките“ на журналистите и да им предлагат информация и новини, които са специфични и от интерес за конкретния журналист или за изданието, за което работи.

Кое е най-първото нещо, което ще реализира БДВО в началото на 2011 г. ?

Искаме да започнем да осъществяваме една нова за БДВО инициатива – да събираме членовете на организацията поне веднъж месечно – за да представим новите ни попълнения и инициативи, да създаваме полезни контакти между тях и да следим пулса на работата на ПР специалистите. В тази връзка ще се радваме и на партньорството на СБЖ, за да популяризираме заедно нашите срещи, които със сигурност могат да бъдат полезни и на представителите на медиите.

Ще насочим и усилия за създаване на Консултативен съвет към БДВО (орган, който е заложен в Устава на организацията, но все още не е създаден), в който да участват представители на висшия мениджмънт на компании и организации, отговорни за публичните комуникации. Ролята на Консултативния съвет е да помага за развитието на БДВО, да дава своето мнение по възникнали етични казуси, както и да поставя актуални теми от бранша за дискусия.

Какви са вашите планове за партньорство между СБЖ и БДВО?

ПР специалистите и журналистите трябва да се познават, да бъдат партньори и да създават доверие помежду си. И в двете професии има голяма динамика – често се случва да прескачат журналисти в ПР професията и обратно, има много нови лица. Заедно с колегите от СБЖ ще се опитаме да направим комуникацията по-директна и ефективна. Етичните аспекти на работата на журналистите и ПР специалистите също е тема, за която ще работим заедно.

Очаквайте продължение…

Оригинална публикация

Leave a Reply