Свободата на словото намалява, съгласи се СЕМ

www.frognews.bg | 11.05.2011

 

Депутатът Антон Кутев коментира, че България е на 71 място по свобода на медиите. Според него има още какво да се желае от работата на СЕМ. Червеният народен представител настоя за дискусия по темата между всички отговорни институции. С него се съгласи и шефът на СЕМ Георги Лозанов, според когото действително има тенденция за намаляване на свободата на словото.
Тази тенденция започна в последните 5 години, поясни той. Затова според него трябва да има нови гаранции за независимостта на медиите в икономически план.
Според Лозанов са необходими нови промени в Закона за радиото и телевизията.
През второто полугодие на миналата година продължава тенденцията за все по-голямо разнообразие на доставчици на радиоуслуги и на такива на аудио-визуални услуги. В радиосектора за различните сегменти на аудиторията работят 76 доставчици на радиоуслуги, които притежават лицензии за създаване на 285 радиопрограми, предназначени за разпространение чрез наземно аналогово радиоразпръскване.
От тях 44 не се създават поради липса на разрешение за разпространението им.
Наред с ефирното разпространение, съществува все още и кабелното разпространение на радиопрограми – 30 доставчика на радиоуслуги, които имат регистрация за създаване на 32 радиопрограми, предоставят за разпространение своите програми чрез кабелни електронни съобщителни мрежи или сателит.
В телевизионния сектор работят 24 доставчика на аудио-визуални медийни услуги, които притежават лицензии за създаване на 33 телевизионни програми, предназначени за разпространение чрез наземно аналогово или цифрово радиоразпръскване. 20 доставчика вече притежават индивидуални лицензии за създаване на телевизионни програми, предназначени за разпространение чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват.
102 доставчика на аудио-визуални медийни услуги, които имат регистрация за създаване на 136 телевизионни програми, разпространяват своите програми чрез кабелни електронни съобщителни мрежи или сателит. Само 7 доставчика предоставят нелинейни медийни услуги – Видео по поръчка (Video-On-Demand) и Плати, за да гледаш (Pay-Per-View).
Административно-наказателната дейност на СЕМ за второто полугодие на 2010 година се изразява в докладвани пред СЕМ 71 преписки по съставени актове за установяване на административни нарушения, съставени от длъжностните лица.Вследствие на това председателят на СЕМ е издал 24 наказателни постановления, 11 мотивирани резолюции за прекратяване на административнонаказателни преписки, 28 предупреждения по Закона за административните нарушения и наказания.

One Response to “Свободата на словото намалява, съгласи се СЕМ”

  1. Иван Says:

    В държавата на агент Гоце Седефчов Сирищника няма как да не падаме в тази класация. Олигархията на Гоце владее медиите, затова там не можете да прочетете или видите репортажи за мафията на Гоце, за ловните му подвизи, за корумпираните му приятелчета и колеги доносници на ДС. Първото и абсолютно условие да спре разврата в медиите е да си отиде от политиката този мерзавец. Тогава ще видим.

Leave a Reply