Съдът: Грозев не е съиздател на “Труд” и “24 часа”

 в. 24 часа | 25.07.2012

Христо Грозев не е съиздател на вестниците "Труд" и "24 часа", тъй като на 1 декември 2010 г. австрийското дружество, което е купило дялове във фирмата – купувач на медийната група, не е било регистрирано и не е имало общо събрание.
Софийският градски съд обяви за нищожни договорите за продажба на дружествени дялове на фирмата "БГ Приватинвест" ГмбХ, в която участват Христо Грозев, Даниел Руц и Карл Хабсбург.
Софийският градски съд "признава за установено на основание чл. 29 от ЗТР, че с вписването, извършено на 14.12.2010 г., по партидата на търговеца "БГ Принтмедия" ООД са вписани несъществуващи обстоятелства – прехвърляне на 50 дяла и 3 дяла от дружеството "БГ Принтмедия" ООД (с предишно наименование "Дриймхаус пропърти" ООД) на "БГ Приватинвест" ГмбХ, приемането на дружеството купувач "БГ Приватинвест" ГмбХ за съдружник, избор на лицата Любомир Владимиров Павлов и Христо Грозев за управители, приемане на нов учредителен акт и промяна на наименованието на дружеството", пише в решението.
Това означава, че действителен собственик на "Медийна група България" е "Дриймхаус пропърти" ООД. Негови собственици са "Финансова консултантска компания" ЕООД и Любомир Павлов.
Христо Грозев, Даниел Руц и Карл Хабсбург не притежават собственост в медийната група.

Стр. 1

Leave a Reply