Българският пазар е готов за нови решения като мобилни плащания

www.

united-partners.com I 24.04.2015г.

Българският пазар е готов за нови решения в сферата на плащанията. Това създава много възможности за MasterCard за стартиране на нови услуги като мобилни плащания. По време на CEED’15 by Webit Артур Туремка, Генерален мениджър на MasterCard за Балканите представи иновативни решения на MasterCard от българския пазар и Централна и Източна Европа.

"България е страхотен пазар по отношение на приемането на нови решения. Младите хора в страната възприемат много добре иновативните услуги. Броят на българските граждани, които използват интернет непрекъснато расте и достига впечатляващите 94%. Това означава, че все повече потребители имат възможност да извършват онлайн плащания. " споделя Артур Туремка, Генерален мениджър на MasterCard за Балканите.

Освен високия процент на кешовите плащания, другото голямо предизвикателство за MasterCard на местния пазар, е високото ниво на сивата икономика. Според Артур Туремка мобилените ПОС терминали са много добър инструмент за подобряване използването на карти от малки и средни предприятия – сегмент, с високо ниво на сива икономика. За да помогне на правителството в борбата със сивата икономика и  повишаването на събираемостта на данъците, MasterCard ще се фокусира върху предоставянето на решения за преминаване от плащания в брой към мобилни плащания в сегмента на малките и средните предприятия.

"През февруари тази година в сътрудничество с "iPay International SA" MasterCard представи мобилни ПОС терминали интегрирани с карти Business MasterCard. До сега тази услуга се предоставя от такси компанията "Йелоу 333" АД и осигурява бързи и сигурни картови плащания за пътниците. Смятам, че това е чудесно решение за малките и средни предприятия в най-различни сфери, тъй като ще помогне за повишаване на паричния поток и ще допринесе за преодоляването на едно от най-големите препятствия пред бизнеса – бързото и безпроблемно събиране на плащанията.“, коментира Артур Туремка.

Този проект е стъпка към елиминирамането на сивата икономика и ще предостави по-голяма сигурност на таксиметровите шофьори, тъй като ще имат незабавен достъп до спечелените пари чрез картата MasterCard Business. Проектът, вдъхновен от стремежа на MasterCard да развива услугите си за безконтактни плащания, цели да предостави по-гъвкав начин на плащане, по-голям избор и контрол на клиентите.

Автор:
United Partners