Бразилската икономика: понижена оценка до А4 и предстоящо приспособяване

www.civitasglobal.bg I 15.07.2014г. 

 

Бразилия не можа да се възползва от оживената доскоро икономика, за да предприеме реформи, необходими за модернизирането на инфраструктурата и подобряването на бизнес климата си. По отношение на Страната изпитва слабости по отношение на пазарната ефективност, въпреки значителния си потенциал. Индустрията се сблъсква със намалени маржове заради високите транспортни и енергийни разходи и заради плащанията на работниците. Конкуренцията с вносните продукти е основно предизвикателство за компаниите от много сектори.

В тази връзка Кофас очаква значителен спад на БВП през 2014 г. (+1,3% за 2014 г. в сравнение с +2,5% през 2013 г.), поради намаленото потребление на домакинствата, загубата на инерция при инвестициите и лошия търговски баланс. Може да се приеме, че 2015 г. може да е повратна точка за повишаването на БВП в средносрочен план.

2014 г.: слаба търговия през следващите няколко месеца

След пределния ръст от 0.9% през 2012 г. БВП в страната показа малко по-добро представяне от 2.5% през 2013 г. Това се дължи главно на възстановяването на инвестициите, които се увеличават с 6,3% на годишна база, след спад от 4% през 2012 г. Въпреки това подобрение, нивото на инвестициите в страната продължава да бъде ниско и да достига едва 18,4% от БВП през 2013 г.

През последните години растежът в Бразилия е резултат от потреблението на домакинствата. Зараждащата се средна класа и по-лесния достъп до кредити допринесоха също за тази ефективност, но по всичко личи този модел е достигнал предела си: лихвените проценти и инфлационния натиск са се увеличили, а заплатите нарастват много бавно.

2014 г. ще бъде белязана от слаба дейност и висока инфлация. Заради Световното първенство по футбол и президентските избори бизнес календарът ще бъде по-кратък тази година. футболът ще облагодетелства само някои отрасли като туризъм, ресторантьорство и производство и продажба на облекла. Освен това, много индустрии и услуги са задължени да преустановят дейността си когато се играят мачовете, тъй като транспортната инфраструктура на страната не е достатъчна, за да поеме по-големия обем потребители.

Очаква се предприемачите да отложат инвестициите през второто тримесечие на 2014 г. и все още не е ясно дали ще си си върнат набраната инерция през 2015 г. Следващото правителство ще трябва да използва ограничителни мерки, за да постави инфлацията обратно в рамки.

„За 2014 очакваме по-лош сценарий по отношение на БВП – в най-добрия случай показател от 1.3%. През 2014 г. оценката на рейтинговите агенции на Бразилия вече започна да пада. През март 2014 г. Кофас я намали от А3 до А4. По-силното усещане за риск в страната се обяснява с влошаването на официалните икономически показатели, ниските инвестиции, високата инфлация и дейности, при които липсва инерция", казва Патриция Крус, Главен икономист на Кофас за Латинска Америка.

Промишленостите продължават да се сблъскват с предизвикателства

• Химическата индустрия най-вероятно ще остане с най-висока оценка на риска поради липсата на конкурентоспособност. Енергийните тарифи ще се повишат и не се очаква зависимостта от вноса на природен газ да се върне в нормални рамки. Инвестициите ще останат ниски поради липсата на бизнес увереност и увеличаващите се разходи за инвестиции (най-висок SELIC рейтинг).
• Автомобилният сектор преживя трудно начало на годината. Повишаването на данъците, новите правила за сигурност и ограничения на пазара в Аржентина сериозно засегнаха тази индустрия. Кофас приема риска в сектора за среден поради високата възможност за договаряне и неговото значение като данъкоплатец. Очаква се правителството да стимулира дейността в краткосрочен план, за да се смекчи по-слабата активност.
• Селскостопанският сектор най-вероятно ще отчете лек ръст през 2014 г., поради стабилните цени и незначителните увеличения в посевите за сезона 2013/14. Това развитие на събитията е със среден риск при условие, че няма неочаквани метеорологични събития и по-високо предлагане на кредити. От друга страна, по-високите лихвени проценти и инфраструктурата на бедните пристанищни градове биха могли да се отразят негативно върху рентабилността.
• Производството на стомана, както и в много други части на света, ще зависи от нивата на производството в Китай. Очакванията на Кофас е свръхпредлагането да продължи и през 2014 г., като цените на стомната няма да се повишат в краткосрочен план. Предвид това, рентабилността на производителите на стомана ще остане на ниско ниво.
• Търговията на дребно се очаква да надскочи БВП, но не с толкова бързи темпове, както преди. По-ниските печалби в реалните заплати и по-високите лихвени проценти също ще играят отрицателна роля в тази сфера. Някои сегменти се очаква да надминат очакванията през 2014 г., например потребителската техника – телевизори, смартфони и таблети.

2015 г. – повратна точка?
Прогнозата за 2015 г. все още е свързана с нисък темп на растеж на БВП и продължаващо ускоряване на инфлацията. Въпреки това Кофас предвижда година на приспособявания, в която цените ще намерят равновесната си точка. Това ще се отрази негативно на дейността в краткосрочен план, но ще се увеличи доверието на инвеститорите и ще стимулира БВП в средносрочен план. 

Изнесените от България капитали са повече от инвестициите

в. Дума | 24.08.2012

Вложенията през 2012 нарастват благодарение на телекомуникациите и фотоволтаиците 

Тенденцията, започнала през 2011 г., чуждите инвеститори да изнасят повече средства от България, отколкото да внасят, се запазва и през първите шест месеца на 2012 г. Това става ясно от справката на Българската народна банка за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от началото на годината, публикувана миналата седмица. За първото полугодие на 2012 г. чуждите компании са изтеглили от България 1.43 млрд. евро и са инвестирали 1.19 млрд. евро. За сравнение, през пиковата за чуждите инвестиции 2008 г. внесените в България капитали са 3 млрд. евро, а изнесените – 1.78 млрд. Добрата новина е, че инвестициите в България все пак отбелязват ръст през 2012 г. спрямо година по-рано (за първите шест месеца на 2011 г. ПЧИ са 63 млн. евро, а за първото полугодие на 2012 – 221 млн. евро), а разликата между внесени и изнесени от България средства се топи. Друг важен момент е, че в годините преди кризата огромен дял в чуждите инвестиции принадлежеше на вложенията в имоти и на финансови институции, които раздаваха кредити и лизинги на гражданите. И докато те претърпяват тотален срив, особено банковият и лизниговият сектор, инвестициите в производството и преработвателната промишленост не са се променили особено през годините, а някои сектори дори отбелязват ръст след 2009 г. Ако чуждите инвестиции продължат да нарастват до края на годината – само за периода от април до юни са се увеличили със 116 млн. евро, има шанс 2012 г. да приключи с положителни инвестиции, за разлика от 2011 г. По данни на агенции и НСИ, най-много средства от страната са изнесени от водещите промишлени предприятия, изчисли Mediapool.bg. Над 200 млн. е изнесла към Холандия регистрираната там "Лукойл Нефтохим", като най-вероятно става въпрос за върнат вътрешнофирмен заем. Медодобивният завод "Аурубис България" е върнал горе-долу същата сума по същата причина на компанията майка в Германия. Най-големият инвеститор у нас от началото на годината се оказва "НЕФ Телеком Къмпани", досегашният собственик на БТК, която е внесла в България 140 млн. евро. Второ място е за швейцарската "Хелиос Проджектс", внесла 95 млн. евро в страната. Компанията изгради огромен фотоволтаичен парк – над 1000 дка, в с. Победа. Последно място в челната тройка на големите чужди инвеститори е за Банка ДСК, собственост на унгарската ОТП, с 53 млн. евро. От Българската агенция за инвестиции (БАИ) се надяват до края на годината страната ни да изберат поне 4 чуждестранни компании, които оглеждат района за откриване на нови фабрики. В момента преговори се водят с 5-6 чужди производители, обясни пред Mediapool Борислав Стефанов, шеф на БАИ.

Стр. 6