Финансовите резултати на Кофас: ръст и печалба

www.coface.bg I 05.08.2014г. 

Финансовите резултати на групата Кофас за първата половина на 2014 г. показват ръст и печалба в съответствие с управлението:
• Оборотът се е увеличил с 1.8% в сравнение с първата половина на 2013 г.
• Делът на задържаните клиенти нараства до 92.3%, а сключените нови договори са повече с 14%
• Непрекъснато подобрение на нетния коефициент на щетимост при презастраховане – до 77.8% (спад от 4.8 пункта, с изключение на разходите в размер на 8 млн. евро на централата на Кофас, разпределени за първата половина на 2013 г.)
• Ръст на текущите приходи от дейността от 24% и нетен резултат от 40.4% в сравнение с първата половина на 2013 г.

„Постигнатите резултати са в съответствие с насоките, приети при листването на Кофас на фондовата борса, осъществено преди месец. През втората половина на годината очакваме да продължим развитието си, подкрепено от изпълняваната иновационна стратегия, от географската експанзия и от стратегията за ефективно управление на риска. Уверени сме в способността на Кофас да продължава да постига поставените цели” – потвърди Жан-Марк Пилю, главен изпълнителен директор на Кофас груп.

Оборот

Консолидираният оборот на Кофас груп се увеличава с 1.8% за първото полугодие на 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. и остава на практика стабилен в рамките на структурата на групата (-0.3%). Тези постижения са в резултат на ръста на продажбите – сключените нови договори са с 14% повече спрямо първата половина на 2013 г., а делът на задържаните клиенти остава висок във всички региони – 92.3%.

Кофас също така продължава да прилага стратегията си за иновации. След предназначения за малки и средни предприятия продукт EasyLiner и CofaServe (решение за интеграция в информационните и IT системи на компаниите), пуснати през първото тримесечие, идва ред на услугите PolicyMaster и CashMaster, насочени към улесняване на ежедневното управление на полиците и достъп до банково финансиране.

Географската експанзия на Кофас през първото полугодие продължи с придобиването на лиценз за Колумбия, отваряне на представителство във Филипините и, съвсем наскоро, пускането на кредитно застраховане в Сърбия посредством ново партньорство.

Резултати

Кофас продължава успешно да контролира разходите и да управлява ефективно рисковете, благодарение на оптимизираните процеси и силното местно присъствие, което позволява да оказва подкрепа на клиентите си навсякъде по света. Това намира проявление в следните резултати:
• Подобрение на нетната квота на щетите за презастраховане до 50.9% спад от 5.3 пункта;
• Стабилизиране на квотата на разходите за презастраховане до 26.9% (повече с 0.4 пункта)

Общо, нетния коефициент на щетимост с презастраховане показва подобрение от 4.8 пункта до 77.8%. В сравнение с първото полугодие на 2013 г., текущата оперативна печалба за настоящото нараства с 24% и достига 109 милиона евро, а нетния резултат е с ръст от 40.4% до 77 милиона евро.

Финансова стабилност

С цел укрепване на собствените си регулаторни средства и оптимизация на капиталовата си структура, през март 2014 г. Кофас издаде субординиран кредит в размер на 380 млн. евро. В резултат на това, агенциите Fitch и Moody’s потвърдиха съответно рейтингите AA- и A2 за финансова стабилност на застрахователя, и двата със стабилна перспектива.

Общия капитал на Кофас по Международните стандарти за финансово отчитане възлиза на 1 667 милиона евро към края на юни 2014 г., след разпределение на премии в размер на 227 милиона евро.

Перспектива

Кофас груп потвърждава перспективите си за финансово развитие до края на 2014 г., обявени при старта на първичното публично предлагане, както следва:
• Ръст на оборота между 1.5% и 2.5%;
• Нетен коефициент на щетимост под 80%;
• Двуцифрен среден ръст на текущите приходи от дейността за периода 2013 – 2016. 

Кофас разширява застраховането на кредити с представителство в Сърбия

www.civitasglobal.bg I 29.07.2014г. 

Кофас вече ще предлага кредитното застраховане в Сърбия чрез партньорство с местната Axa, с което страната става 98-мият пазар на този финансов продукт за компанията. Освен събиране на вземания и предоставяне на бизнес информация, сръбските компании вече ще могат да се възползват и от значителния опит на Кофас в тази област, както и от мрежата международни контакти.

Присъствайки на пазара на събиране на вземания и на този за бизнес информация в Сърбия от 2007 г., Кофас наскоро сключи споразумение за техническо сътрудничество с Axa Nezivotno Osiguranje a.d.o, за да може да предоставя и услуги като кредитен застраховател. Местните компании ще ползват предимствата на предлаганата подробна информация и богатия опит на Кофас в защитата от кредитни рискове по търговски сделки, както и ползите от изчерпателните странови и секторни анализи.

„Като кандидат за член на Европейския съюз, Сърбия е стратегически пазар за разширението на Кофас” – обясни Катаржина Комповска, Мениджър на компанията за Централна Европа. „С всяка следваща година Кофас засилва позициите си в региона, който е особено динамичен в сферата на търговията и с потенциал за растеж. Кредитните застраховки на компанията са достъпни, директно или индиректно, в 14 страни в Централна Европа.”

„Кофас е най-голямата международна мрежа за кредитно застраховане,” добавя изпълнителния директор Жан-Марк Пилю. „Разрастването на Кофас до 98 страни показва ангажираността ни за подкрепата на бизнес целите на все повече компании.” 

Бразилската икономика: понижена оценка до А4 и предстоящо приспособяване

www.civitasglobal.bg I 15.07.2014г. 

 

Бразилия не можа да се възползва от оживената доскоро икономика, за да предприеме реформи, необходими за модернизирането на инфраструктурата и подобряването на бизнес климата си. По отношение на Страната изпитва слабости по отношение на пазарната ефективност, въпреки значителния си потенциал. Индустрията се сблъсква със намалени маржове заради високите транспортни и енергийни разходи и заради плащанията на работниците. Конкуренцията с вносните продукти е основно предизвикателство за компаниите от много сектори.

В тази връзка Кофас очаква значителен спад на БВП през 2014 г. (+1,3% за 2014 г. в сравнение с +2,5% през 2013 г.), поради намаленото потребление на домакинствата, загубата на инерция при инвестициите и лошия търговски баланс. Може да се приеме, че 2015 г. може да е повратна точка за повишаването на БВП в средносрочен план.

2014 г.: слаба търговия през следващите няколко месеца

След пределния ръст от 0.9% през 2012 г. БВП в страната показа малко по-добро представяне от 2.5% през 2013 г. Това се дължи главно на възстановяването на инвестициите, които се увеличават с 6,3% на годишна база, след спад от 4% през 2012 г. Въпреки това подобрение, нивото на инвестициите в страната продължава да бъде ниско и да достига едва 18,4% от БВП през 2013 г.

През последните години растежът в Бразилия е резултат от потреблението на домакинствата. Зараждащата се средна класа и по-лесния достъп до кредити допринесоха също за тази ефективност, но по всичко личи този модел е достигнал предела си: лихвените проценти и инфлационния натиск са се увеличили, а заплатите нарастват много бавно.

2014 г. ще бъде белязана от слаба дейност и висока инфлация. Заради Световното първенство по футбол и президентските избори бизнес календарът ще бъде по-кратък тази година. футболът ще облагодетелства само някои отрасли като туризъм, ресторантьорство и производство и продажба на облекла. Освен това, много индустрии и услуги са задължени да преустановят дейността си когато се играят мачовете, тъй като транспортната инфраструктура на страната не е достатъчна, за да поеме по-големия обем потребители.

Очаква се предприемачите да отложат инвестициите през второто тримесечие на 2014 г. и все още не е ясно дали ще си си върнат набраната инерция през 2015 г. Следващото правителство ще трябва да използва ограничителни мерки, за да постави инфлацията обратно в рамки.

„За 2014 очакваме по-лош сценарий по отношение на БВП – в най-добрия случай показател от 1.3%. През 2014 г. оценката на рейтинговите агенции на Бразилия вече започна да пада. През март 2014 г. Кофас я намали от А3 до А4. По-силното усещане за риск в страната се обяснява с влошаването на официалните икономически показатели, ниските инвестиции, високата инфлация и дейности, при които липсва инерция", казва Патриция Крус, Главен икономист на Кофас за Латинска Америка.

Промишленостите продължават да се сблъскват с предизвикателства

• Химическата индустрия най-вероятно ще остане с най-висока оценка на риска поради липсата на конкурентоспособност. Енергийните тарифи ще се повишат и не се очаква зависимостта от вноса на природен газ да се върне в нормални рамки. Инвестициите ще останат ниски поради липсата на бизнес увереност и увеличаващите се разходи за инвестиции (най-висок SELIC рейтинг).
• Автомобилният сектор преживя трудно начало на годината. Повишаването на данъците, новите правила за сигурност и ограничения на пазара в Аржентина сериозно засегнаха тази индустрия. Кофас приема риска в сектора за среден поради високата възможност за договаряне и неговото значение като данъкоплатец. Очаква се правителството да стимулира дейността в краткосрочен план, за да се смекчи по-слабата активност.
• Селскостопанският сектор най-вероятно ще отчете лек ръст през 2014 г., поради стабилните цени и незначителните увеличения в посевите за сезона 2013/14. Това развитие на събитията е със среден риск при условие, че няма неочаквани метеорологични събития и по-високо предлагане на кредити. От друга страна, по-високите лихвени проценти и инфраструктурата на бедните пристанищни градове биха могли да се отразят негативно върху рентабилността.
• Производството на стомана, както и в много други части на света, ще зависи от нивата на производството в Китай. Очакванията на Кофас е свръхпредлагането да продължи и през 2014 г., като цените на стомната няма да се повишат в краткосрочен план. Предвид това, рентабилността на производителите на стомана ще остане на ниско ниво.
• Търговията на дребно се очаква да надскочи БВП, но не с толкова бързи темпове, както преди. По-ниските печалби в реалните заплати и по-високите лихвени проценти също ще играят отрицателна роля в тази сфера. Някои сегменти се очаква да надминат очакванията през 2014 г., например потребителската техника – телевизори, смартфони и таблети.

2015 г. – повратна точка?
Прогнозата за 2015 г. все още е свързана с нисък темп на растеж на БВП и продължаващо ускоряване на инфлацията. Въпреки това Кофас предвижда година на приспособявания, в която цените ще намерят равновесната си точка. Това ще се отрази негативно на дейността в краткосрочен план, но ще се увеличи доверието на инвеститорите и ще стимулира БВП в средносрочен план. 

Глобалната инициатива за помощ на Кофас стартира и в България

www.civitasglobal.bg I 09.06.2014

За първи път в България ще се реализира глобалната социално отговорна инициатива за Кофас, която годишно подпомага много хора и институции в нужда – Coface Trade Aid. Тазгодишният проект е свързан с набирането на средства за пострадалите от наводненията на Балканите през последния месец. Благородната дейност стартира днес, на така наречения ден на Coface Trade Aid, в много страни по света.

„Кофас ще направи дарение на Българския Червен кръст и ще покани всички свои клиенти в страната да последват нашия пример. Вярвам, че с подкрепата на всеки един от нас, ще допринесем за това да спасим и да осигурим по-добър живот на повече хора, пострадали при бедствието, което застрашаваше и нашата страна. Защото освен доброто управление на кредитните рискове, трябва да знаем и как да предотвратяваме и последиците от природните” – каза по повод обявяването на инициативата Милена Виденова, управител на Кофас България.

Инициативата на Кофас е обща платформа, която се стреми да въвлече както всичките 4440 служители по света, така и многобройните клиенти на компанията в обществено значими дейности – подобряване на достъпа до образование, подпомагане на социалната и професионална интеграция на уязвими обществени групи, осигуряване на подкрепа за хора, изпаднали в бедствени ситуации, както и съдействие за ликвидиране на последиците от тях.

Автор:
Александър Христов

Кофас представя актуализираните оценки на риска по страни

Оживлението в развитите икономики (прогноза 1,9% за 2014 г., след 1,2% през 2013 г.) намира място в положителното преразглеждане на оценките на риска по страни на Великобритания и САЩ, които се присъединяват към най-добрата рискова категория. В развиващите се икономики обаче нивото на риск се повишава: оценките за Бразилия, Русия, Турция и Венецуела са понижени или поставени под наблюдение с негативна перспектива.

САЩ и Великобритания: Подобряване на оценките и солидна база

Съединените щати, с оценка А1, подобно на Япония, Канада и Швейцария, преминават през динамичен и балансиран растеж (2,7% прогноза на Кофас за 2014 г.), благодарение на устойчивото потребление на домакинствата и  корпоративната гъвкавост. Нивото на доходност на компаниите отново достига размерите си отпреди кризата с относително нисък дълг. Друг фактор, допринасящ за новата оценка на Съединените щати, е овладяването на кризата с поставянето на таван на публичния дълг в началото на 2014 г.

Великобритания след двугодишна промяна се връща към оценка А3 и положителна перспектива. Растежът (2,1% прогноза за 2014 г.), задвижван досега от потреблението на домакинствата и захранван от по-лесният достъп до кредити, ще се увеличи допълнително тази година благодарение на повечето инвестиции. Увереността сред компаниите се подобрява, въпреки че някои сектори, включително производство, изостават пред други – финансови услуги и строителство.

Някои от големите развиващи се икономики са под напрежение

Забавянето на растежа поради проблеми със снабдяването продължава в по-големите развиващи се икономики. Две държави от БРИК са особено силно засегнати от спадът на инвестициите.

В Бразилия, с понижена до А4 оценка, потенциалът за растеж също е повлиян от намаляването на потреблението и от структурни проблеми: неадекватна инфраструктура, липса на квалифицирана работна ръка и бюрократични пречки.

В Русия геополитическите напрежения утежняват вече отслабената икономика, в резултат на което стига до оценка B и поставянето й под наблюдение с негативна перспектива. Украинската криза, както и увеличаването на износа на капитали, ще имат негативно влияние върху вече забавения темп на растеж (прогноза 1,0% за 2014 г., след 1,3% през 2013 г.), ще има и спад на инвестициите.

Политическата нестабилност е един от критериите, прилагани от Кофас, а оценките A4 за Турция и C за Венецуела и поставянето им под наблюдение с негативна перспектива, отразяват протичащите сложни политически кризи. В Турция рисковете от политическо напрежение не бива да бъдат подценявани предвид общинските и президентските избори (март и август 2014 г.). Кофас очаква растежът да се забави до 2% през 2014 г., което ще се повлияе от по-строгата паричната политика и високата инфлация. Що се отнася до компаниите, практиките на плащане при тях се влошават от декември 2013 г. насам.

Във Венецуела е налице рецесия и хиперинфлация на фона на социалните и политически проблеми. Ситуацията ще остане нестабилна до парламентарните избори през септември 2015 г., по-специално за компаниите, работещи в условията на риск от национализация и контрол върху цените и надценките. Доставчиците в страната, и външни и местни, и нефтопреработвателният сектор страдат от продължителни забавяния на плащанията.

Изключително разнообразен бизнес климат

Заедно с преразглеждането на страновите рискове, Кофас осъществява и годишния си преглед на оценките си на бизнес средата.

Сред страните с подобрения в оценката е Алжир, при който негативната перспектива от оценката B за бизнес среда е премахната. Страната вече усеща ползите от промените в бизнес правилата, въведени от финансовия закон тази година, включително за облекчаване на процедурите по одобряването на чуждестранни инвестиционни проекти.

От друга страна, сред намалените кредитни рейтинги очаквано е и оценката на  бизнес климата в Украйна – понижена до D. Ситуацията в страната се е влошила значително през последните години по отношение на контрола на корупцията и качеството на нормативната уредба. Високото ниво на политическа нестабилност пречи на осъществяването на реформи.

 

Кофас: 10 държави вървят по стъпките на БРИКС

Civitas Global Bulgaria I 17.04.2014

След десет години скоростно развитие, при страните от БРИКС се наблюдават признаци на забавяне.В същото време, други развиващи се страни ускоряват развитието си.

След десет години скоростно развитие, при страните от БРИКС се наблюдават признаци на забавяне. За 2014 година Кофас предвижда среден растеж 3.2 пъти по-нисък от средния, който тези страни са регистрирали за отминалото десетилетие. В същото време, други развиващи се страни ускоряват развитието си. Сред тях се открояват десет с перспективи при производството и с достатъчно финансиране, за да подкрепят експанзията си.

Въпреки че тенденциите при потреблението все още са в тяхна полза, БРИКС търпят по-слаб растеж поради адаптацията на предлагането и подчертано забавяне в инвестициите. Местният бизнес вече няма достатъчен производителен капацитет, за да посрещне все още силното търсене.

За да идентифицира обещаващите държави, на които в момента БРИКС отстъпват, Кофас посочва няколко критерия, два от които особено важни:
• Държави, които имат висок и ускоряващ се растеж и чиито икономики са разнообразни и устойчиви;
• Държави, които имат достатъчен финансов капацитет, за да подпомагат растежа (необходимо е минимално ниво на собствени средства в страната) без риск от създаване на кредитен балон или които все още нямат пазари на акции с подобен размер като на тези в държавите от ОИСР.

Колумбия, Индонезия, Перу, Филипините и Шри Ланка: голям потенциал, потвърден от добра бизнес среда

Идентифицираните от Кофас развиващи се държави, които отговарят на всички критерии, са десет. Все пак, тези страни не са съвсем идентични по отношение на бизнес средата. Поради тази причина те могат да бъдат разделенина две групи:
• Колумбия, Индонезия, Перу, Филипините и Шри Ланка имат добър бизнес климат (A4 или B), подобен на този в БРИКС държавите към този момент.
• Кения, Танзания, Замбия, Бангладеш и Етиопия имат много трудна (C) или изключително трудна (D) бизнес среда, което може да възпрепятстват изгледите им за растеж.

"Разбира се, ще бъде по-трудно за втората група от държави, които може да имат нужда от повече време, за да реализират напълно потенциала си за растеж. Въпреки това, проблемите в бизнес средата при тях са относителни: през 2001 г., управлението в Бразилия, Китай, Индия и Русия беше подобно на това в Кения, Танзания, Замбия, Бангладеш и Етиопия днес," казва Джулиен Марсили, директор „Странови риск” в Кофас.

Растежът на „новите развиващи се” страни ще поемат различна посока от тази на БРИКС

Въпреки това са налице и някои слабости в сравнение със ситуацията при БРИКС през 2000 г. Идентифицираните като „нови развиващи се” страни в момента представляват само 11% от населението на света, докато при БРИКС през 2001 г. този показател беше 43%. Освен това равнището на БВП е само 70%, спрямо това на БРИКС през 2001 г. Накрая, БРИКС отчетоха средно излишък по текущата сметка, докато „новите развиващи се” страни имат дефицит от около 6% на БВП.

"Имайки предвид, че растежът в развитите страни е структурно отслабен днес, „новите развиващи се” страни могат да имат по-малка полза от търговията към тези страни, отколкото БРИКС през 2000 г. Техните нива на растеж ще зависят повече от вътрешните им пазари и износ, отколкото от други развиващи се пазари," заключва Джулиен Марсили.

Въпреки по-малко оживената обстановка, новите развиващи се страни имат предимства пред БРИКС от 2001 г. Инфлацията при тях е около 2.8 пъти по-ниска, а нивото на публичен дълг е около 40% от БВП в сравнение с 54% за БРИКС в началото на периода.

 

Годишната конференция на Кофас ще е за стабилността на компаниите в несигурна политическа среда

Civitas Global Bulgaria I 6.03.2014

За втори път Кофас България ще организира и проведе глобалната конференция по управление на кредитния риск. Тази година събитието ще се продеде на 10 април в хотел Шератон

За втори път Кофас България ще организира и проведе глобалната конференция по управление на кредитния риск. Тази година събитието ще се продеде на 10 април в хотел Шератон в София и отново ще събере много представители на държавната власт, мениджъри, финансисти и анализатори на риска. Тя ще се проведе със стратегическото партньорство на Уникредит Булбанк.

Темата на втората глобална конференция на Кофас по управление на риска в България ще бъде „Фирмена стабилност при политическа несигурност“. Въпросите са доста актуални и перспективни за мениджърите и предприемачите, тъй като все повече им се налага да намаляват рисковете в бизнеса си, произтичащи от политически фактори и промени. Участниците ще споделят идеи и гледни точки, дори и готови решения за справяне в подобна ситуация.

Със специални представяния на конференцията ще се включат Милена Виденова, управител на Кофас за България и Левон Хампарцумян, председател на УС и главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк Пленарен лектор на събитието ще бъде Грегор Силевич, Главен икономист за регион Централна и Източна Европа, Кофас, който ще направи преглед на риска по страни. Сред останалите участници в конференция са заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров, Стефан Дьолае – Председател на УС, Френско-българска търговска камара, икономическият съветник на френското посолство Жан-Мари Деманж, Председателят на БТПП Цветан Симеонов, Георги Ангелов – Главен икономист в „Отворено общество”, Борил Иванов – Председател на Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика (НСБС), Александър Потюх – Директор продажби на Промет Стийл за Централна и Източна Европа, Ася Баева, изпълнителен директор на УниКредит Факторинг, Георги Брашнаров – Председател на Управителния съвет на БАСКОМ, Елена Маринова – Президент на Мусала софт и други.

Конференцията отново ще бъде организирана в три панела, които покриват значими теми като: политически и икономически рискове, секторните политики и реформи, нуждата от нови бизнес сегменти, ролята на иновациите за увеличаване на конкурентоспособността, инвестициите в иновации и други

Конференциите на Кофас по управление на риска (Coface Country Risk conferences) се реализират от 18 години насам в над 20 страни по света, където компанията е представена. Тези събития са се утвърдили като важни обществено-икономически форуми, на които се дискутират глобални проблеми и се предлагат стратегически решения и нови, понякога еволюционни идеи в областта на икономиката. Обхващаните теми са важни и актуални – роля на финансовите институции за икономическото развитие, финансова и икономическа криза и перспективи за растеж, глобални икономически тенденции, експортни стратегии, развиващи се страни, здравеопазване и образование и други. Лектори са били редица влиятелни личности, сред които Кристин Лагард, Ерхард Бусек, Паскал Лами, Нуриел Рубини, а на последната такава конференция в Париж доклад изнесе Жан-Клод Трише.

Конференцията ще се проведе с медийното партньорство на телевизия Bulgaria on air и списание Мениджър.

 

За компаниите кризата в Европа далеч не е свършила

Кофас I 24.01.2013

Това стана ясно от конференцията на Кофас за странови риск 2013 в Париж

Оценката на страновия риск на Кофас измерва средното ниво на забавени плащания от компаниите в дадена страна в рамките на техните търговски и финансови операции в краткосрочен план. Тя не се отнася към държавния дълг. За да се определи страновия риск, Кофас обединява икономическата, финансовата и политическата перспектива на страната, опита в разплащанията и оценката на бизнес климата. Оценките са в седем степени: А1, А2, А3, А4, B, C, D, като може да се включи и наблюдение.

Въз основа на своя ежедневен контакт с компании от цял свят, Кофас публикува консервативен сценарий за глобалната икономика през 2013 г. Възстановяването на развитите страни е все още в плен на публичния и частния дълг. Освен това, доверието на домакинствата и това на компаниите не е възстановено, като се има предвид влошаващата се ситуация на пазарите на труда и непълните институционални реформи в Европа. Липсата на прозрачност в бюджетната политика на САЩ може да засегне американския растеж. Кофас прогнозира задълбочаване на рецесията с -0,1% в еврозоната с последващо свиване на дейността в Южна Европа. Растежът в САЩ ще се забави (1.5%), докато развиващите се страни ще регистрират растеж, който ще е устойчив (5,2%).

Що се отнася до оценките за отделните страни, тези на Италия и Испания са понижени за втори път в рамките на една година, докато тази на Япония А1 е поставена под наблюдение с негативна перспектива. Причината за това е рискът от спада в износа, по-специално към Китай. Измежду развиващите се страни, Кофас актуализира позицията си за Индонезия, която показа забележителна устойчивост към рецесията в развитите страни. За разлика от това, оценката на риска на Индия е понижена до A4 и Индийския модел е поставен под сериозен въпрос.

"Вероятността за системна криза в Европа е все по-далечна, което е добра новина. Въпреки това, активността в еврозоната ще продължи да се намалява през 2013 г.. По-слабото потребление, бюджетът на строги икономии и спадът на пазара на труда, заедно със сериозните изпитания, през които преминаха компаниите по време на голямата рецесия през 2009 г., доведоха до много и тежки случаи на несъстоятелност. Вярно е, че финансовата криза е на път да бъде решена, но кризата в реалната икономика, илюстрирана от устойчивата нестабилност на компаниите, няма да приключи към края на 2013 г. ", казва Жан-Марк Пилю, главен изпълнителен директор на Кофас Груп.

Европейските компании все още се борят

Ситуацията все още е източник за безпокойство за европейските компании, въпреки че рискът за системна криза в Европа е намалял и износът се възобновява окуражително в Южна Европа. Недостатъчният напредък в реформите на европейските институции, бързият спад на пазара на труда и бремето на публичния и частния дълг изстискват увереността на компаниите от реалната икономика, които са "в пауза", в очакване на по-нататъшно изясняване.

В светлината на тази влошена ситуация, Кофас понижи оценките на Италия и Испания до B, след понижаване до А4 преди една година и наблюдението с негативна перспектива, реализирано през юли 2012 г. Дейността в тези две икономики в сърцето на еврозоната ще се свие през 2013 г. – с 1% в Италия и с 1,5% в Испания. Кофас вярва, че още една трудна година очаква испанските и италианските компании, които са изправени пред непрекъснато нарастване на случаите на несъстоятелност и все по-оскъдни банкови кредити.

Развиващите се страни устояват на бурята…

Докато рисковете в развитите страни се интензифицират без прекъсване от 2008 г. насам, корпоративните рискове в развиващите се страни търпят подобрение. Кофас прилага нова йерархия на рисковете за по-голяма устойчивост на развиващите се нации към външни кризи, в резултат от по-отзивчиви, но разумни икономически политики. Освен това, икономическият растеж в развиващите се страни се възползва от непрекъснатото разширяване на средната класа.

Кофас повиши оценката на Индонезия до B, като тази оценка получават и Филипините под наблюдение с положителна перспектива. Слабата връзка с европейската рецесия, високият растеж и напредък в публичните финанси и в банковите им сектори, доведоха до значително намаляване на рисковете в двете икономики.

…въпреки че рисковете не са напълно избегнати

Кофас обаче продължава да предупреждава компаниите за съществуването на устойчиви рискове в развиващите се страни. Все още има политическо и социално напрежение, а също и пропуски в управлението. Разширяващата се средната класа има все по-големи изисквания по отношение на закона, анти-корупционните мерки, свободата и прозрачността. Политическите институции в развиващите се страни се изправят пред предизвикателството да се адаптират към новата ситуация.
• Оценка A3 и наблюдение с негативна перспектива е поставена на Южна Африка, поради риска от увеличаване на социалното недоволство, който е несъвместим с много по-ниския от нормалния темп на растеж в сравнение със средния за страните с развиващи се икономики.
• Бавният темп на реформи, липсите в инфраструктурата и неспособността на правителството да отговори на новите очаквания на средната класа в комбинация с ръст по-малък от потенциалния, доведоха до увеличаване на нивата на задлъжнялост в компаниите. Тези фактори накараха Кофас да понижи общата оценка за Индия до A4 и специфична оценка на бизнес средата до B.
• Чешката република и Словения, които са зависими от спада в търсенето в Западна Европа, са с оценка A3 под наблюдение с негативна перспектива. Все по-малко отворената Полша започва да бъде повлиявана от европейската рецесия. Забавянето в дейността и нестабилният строителен сектор принудиха Кофас да постави своята оценка A3 под наблюдение с негативна перспектива.
• Постоянното политическо напрежение обяснява премахването на наблюдението с положителна перспектива по оценка D за Кот д’Ивоар.