Теленет ще бъде посредник на Музикаутор и Профон за лицензирането на музиката

Теленет Сървисис ЕООД I 12.04.2016

Дружествата за колективно управление на права в музиката Музикаутор и Профон сключиха споразумение за търговско представителство с комуникационната компания Теленет Сървисис ЕООД.

В резултат на постигнатата договореност собствениците на търговски и туристически обекти биха могли да лицензират музиката, която използват за своя бизнес, и чрез новия корпоративен сътрудник на Музикаутор и Профон – Теленет.

Припомняме, че съгласно Закона за авторското право и сродните му права собствениците на всички обекти, в които се изпълнява публично музика, независимо дали е на живо, на запис, по радио или друго средство, са задължени да уредят предварително авторските и сродните права. Съгласно споразумението, Теленет ще сътрудничи в посока повишаване на информираността на обществото и бизнеса относно спазването на законовия регламент.

Страните по споразумението целят по-добро покритие на лицензите сред търговски обекти, хотели, заведения за хранене и развлечения, магазини, ателиета за услуги, спортни съоръжения, изложби, транспортни възли и други.

Музикаутор и Профон вярват, че сключената договореност с Теленет е поредната крачка към подобряване на средата за развитие на авторското и сродните му права в България, където редица ползватели не приемат задължението си да закупуват музикален лиценз.

„Чрез сътрудничеството с Музикаутор и Профон искаме да повишим защитата на интересите на авторите, продуцентите и изпълнителите, когато се използват техните музикални произведения и изпълнения, като осигурим справедливо заплащане за труда им“, заявява по повод сключеното споразумение управителят на Теленет Владимир Димитров.

Leave a Reply