Темите от януарския брой на Списание 8

Списание 8 I 28.12.2011

Гиганти
Тема на броя
От Мария Бончева и проф. Валерия Фол
В българския фолклор са запазени редица истории за гиганти с многометров ръст. Наричат ги къпинчовци, защото били толкова високи, че не виждали къпините в краката си, спъвали се в тях, падали и умирали. Това е само част от любопитните истории, свързани с хора с необикновен ръст, които са представени във водещата тема на януарския брой на Списание 8.
Оказва се, че по нашите земи със сигурност са бродели гиганти. Една култура, спуснала се от северното Причерноморие преди повече от 5000 години, удивлява археолозите с огромния си ръст. Този номадски народ, донесъл по нашите земи колелото, конете и погребенията под могила, е със среден ръст около 200 см. Някои от скелетите достигат цели 208 см при положение, че тогавашното местното население е било високо средно 158 см. Тази високоразвита култура с гигантски размери дава началото на тракийската, смесвайки се с местните жители.
Нещо повече – всички световни ре лигии вярват, че на Земята са живяли хора с наистина огромен ръст, значително надминаващ 2-та метра. Християни, мюсюлмани и юдеи безусловно вярват в съществуването на исполини. Окултната наука и нейните привърженици са убедени, че преди нас са съществували 4 раси, всичките с ръст над 3 метра. 
Още много разкази и легенди за гиганти от цял свят ще научите от новия брой на Списание 8. 
 
Свещеният цолкин
От Мария Бончева
С идването на 2012 г. все повече и повече се говори за календара на маите и него вия край. Но какво всъщност представлява и какво ни очаква след това? Ще разберете още как да използвате на практика свещената им система за отброяване на дните, наречена цолкин. Маите са имали около 20 различни системи за отмерване на времето. То е в основата на вярванията и религията им.  Неслучайно са останали познати в историята като Господарите на времето. На 21.12.2012 г. свършва т.нар. дълго броене и дава повод за масовата спекулация с края на света. Но всъщност е погрешна представа, породена от нашето западно мислене, възприемащо света к ато насочен вектор с начало и край. За маите всичко се развива в цикли. Още за свещения календар цолкин, както и как да го използваме на практика, четете в януарския брой на Списание 8. 
 
Камъкът, който расте
От гл. ас. д-р Вихра Баева
Недалече от София, в Горни Богров, се е скрила малка църква с впечатляваща история. В олтара є е намерил място един огромен днес камък. Според свещеника, според местните хора, а и според много поклонници скалата не спира да расте. Нещо повече – десетки са свидетелствата на хора, които са се излекували или са се сдобили с рожба, след като са се помолили в малката черква. 

Leave a Reply