Тенденциите в благотворителността и корпоративната социална отговорност през 2010 година

Български дарителски форум I 14.04.2011

Днес, 14 април, в Пресклуба на БТА Български даритески форум представи основните тенденции в дарителството и в корпоративната социална отговорност на компаниите за 2010 спрямо 2009г. Акцент беше и “образът на благотворителността и CSR-а” в медиите през второто полугодие на 2010 г. В пресконференцията взеха участие Людмил Каравасилев, мениджър “Връзки с обществеността и спонсорство”, ОББ и Яна Рупева, директор дарителски програми на ФПББ.
 
Подробно може да разгледате обобщените материали по-долу:
 
 

 

Leave a Reply