Томас Хигинс, председател на фондация Empower United: Младите хора трябва да се целят високо, но да имат куража да започнат с малко

в. Дневник, Компании & Финанси | Екатерина СТОИЛОВА | 2009-12-28

Томас ХигинсEmpower United е нова неправителствена организация, ориентирана към хората с иновативни идеи и предприемачески потенциал. По инициатива на фондацията и с помощта на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма през януари 2010 г. стартира конкурс за изключителни млади предприемачи. Той е с фокус към иновациите и в него могат да участват предприемачи с идея за нов бизнес или компании, създадени преди не повече от година, които кандидатстват с бизнес план. За идеята на конкурса разговаряме с нейния автор Томас Хигинс.

- Какви са целите на фондация Empower United?

- Целта ни е да стимулираме хората с предприемачески дух и новаторско мислене да разгърнат своя потенциал. В този смисъл планираме да фокусираме нашите програми върху няколко основни приоритета, за които вярваме, че са изключително важни за страната. Те са в областта на предприемачеството, лидерството и професионалното развитие. Ще работим заедно с партньори от други водещи организации, защото духът на партньорство е ключов за успеха.

- Какво представлява наградата Empower и как стигнахте до идеята за конкурса?

- Наградата Empower е национален конкурс за млади предприемачи със специална насоченост към стартиращи компании. В конкурса могат да вземат участие предприемачи, които имат идея за нов бизнес или са стартирали компания преди не повече от една година. Условието е ръководителят на екипа да е най-много на 35 години. Идеята произлиза от наградата за най-добър млад предприемач на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), чието начало беше поставено през 1993 г. Докато работих за БАИФ, бях отговорен за наградата в продължение на 12 години. Тя имаше голям отзвук и успех сред предприемачите и привлече повече от 1500 бизнес плана. През годините бяха раздадени близо 80 награди на стойност над 300 хил.долара. За съжаление от няколко години програмата на БАИФ вече не се провежда, тъй като петнадесетгодишният мандат на фонда изтече.

- Защо решихте да стартирате наградата Empower точно сега?

- Винаги съм имал намерението да подновя конкурса. Реших, че нуждата от него е особено голяма именно сега, в периода на икономическа криза. Българите са много по-узрели за предприемачество в днешно време, младите хора имат много добри идеи и следят отблизо тенденциите за успешни бизнес модели в световен мащаб. Все още обаче има нужда от по-широка подкрепа, основно от инфраструктура за стартирането на нови компании, които имат потенциала за международен успех. Финансирането на идеи в зародиш е важна част от тази подкрепа, а достъпът до капитал е особено труден в последно време.

- Със сигурност много инициативни хора ще се включат в конкурса.

- Нашата основна цел е да насърчим предприемачеството и бизнес мисленето, както и да стимулираме развитието на икономиката. Наградата е със специален фокус върху иновациите. Целта е да поощрим стартирането на компании, които ще променят към по-добро българското общество, дори и света. Всяко голямо постижение в света е започнало като една идея. Нашето послание към хората е да се целят високо, но да имат куража да започнат с малко. Това е една от тайните на големия успех.

- Има ли ограничение за секторите, в които може да се кандидатства?

- Не, конкурсът е отворен за бизнес планове от всички сектори. Най-важното е идеята да е иновативна и да има потенциала да промени живота на хората.

- Каква е наградата за победителите?

- Благодарение на подкрепата на нашите партньори паричните награди за победителите са значителни. Първа награда ще бъде 100 хил. лв. – сума, която е достатъчна да подпомогне значително старта на един нов бизнес. С тази голяма награда целим да привлечем големи идеи и да им дадем шанс да се превърнат в печеливш бизнес. Ще има и допълнителни награди за класиралите се на второ и трето място, както и зелена награда. Размерът на тези награди ще зависи от спонсорската подкрепа, която ще успеем да осигурим.

- Ще предоставите ли насоки и консултиране на участниците?

- Да, ще организираме месечни срещи, които ще помогнат на участниците да структурират своите бизнес планове. Първата месечна среща ще се проведе в края на януари. Също така ще осигурим професионални консултации на победителите до една година след спечелване на наградата.

- Какви са етапите за разглеждане на проектите?

- Ще има три кръга на оценяване. През първия кръг двама различни оценяващи ще преглеждат всеки бизнес план. Най-добрите двадесет бизнес плана според тяхната оценка ще продължат към втори кръг и там отново ще бъдат прегледани от по двама съдии. Екипите, създали шестте най-добри бизнес плана, ще бъдат поканени да презентират лично пред журито. Сред тях журито ще определи първо, второ и трето място. Оценителите на проектите ще бъдат успели и уважавани предприемачи и професионалисти.

- По какви критерии ще оценявате проектите?

- Има шест основни критерия за оценка. Първият критерий е иновативност, вторият е полза за обществото, третият е практичност, четвъртият е оформление на документите за кандидатстване, петият е качество на екипа и шестият е дългосрочен ангажимент за развитие на бизнеса. Заедно с формуляра за кандидатстване, който ще публикуваме на нашата интернет страница в края на януари, ще има и подробно описание на всеки един от критериите.

- Как бизнесът посреща тази награда? Вече има ли обратна връзка?

- Работим с партньори, които подкрепят конкурса. Без подкрепата на бизнеса този конкурс нямаше да е възможен. Вече имаме потвърден интерес от няколко водещи компании, чиито имена ще обявим през януари. Надяваме се още социално отговорни компании да подкрепят нашата инициатива. Отправяме покана към всички, които вярват в силата на предприемачеството, да се присъединят към нас и нашите партньори.

- Кои са партньорите на наградата Empower?

- Партньорите на наградата Empower са JobTiger, Центърът за предприемачество и управленско развитие (CEED) и Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО). За реализирането на програмата разчитаме на съдействието на българското правителство, медии, бизнес асоциации, български и чуждестранни социално отговорни компании. За нас е особено важна и подкрепата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, както и на медийните ни партньори вестник "Дневник", Дневник.бг, Дир.бг и телевизия EBF.

Снимка: Асен Тонев, вестник "Дневник"

Стр. 6

Leave a Reply