Toshiba бе избрана за провеждането на приложно проучване в България за разработване на Високотехнологичен ТЕЦ със CCS система

МАРКЕТОР I 5.07.2011

Toshiba бе избрана за провеждането на приложно проучване в България за разработване на Високотехнологичен ТЕЦ със CCS система

Токио, 5 юли, 2011 – Toshiba Corporation обяви днес, че компанията е избрана да проведе приложно проучване (ПП) в България под наименованието „Приложно проучване за разработване на проектноприложими системи за високоефективна употреба на въглища” – програма, спонсорирана от японската Организация за развитие на нови енергийни и индустриални технологии (NEDO). Българското ПП ще стартира през юли 2011година и ще продължи до края на март 2012 година.

Проучването е част от политиката на японското правителство за насърчаване на икономическия растеж в Япония, едновременно с намаляването на световните емисии от СO2 чрез внедряването на водещи енергийни и високоефективни технологии в чужбина. Toshiba ще изследва възможността за изграждане на високотехнологичен ТЕЦ със съоръжение за улавяне и задържане на въглерода (CCS) в комплекса „Марица-Изток” в Южна България. Фирмата ще извърши проучването с подкрепата на френската компания Schlumberger Carbon Services, Софийския университет и японската корпорация Taisei.

ТЕЦ-овете са основен стабилен източник на енергийни доставки, които днес осигуряват две трети от производството на енергия в целия свят. В България над 50 % от цялото производство на енергия идва от ТЕЦ-инсталации. След влизането в ЕС през януари 2007 година, България предвиди подобрения в ТЕЦ-овете си, за да осигури по-висока ефективност. В момента страната планира инсталирането на CCS съоръжения в новите ТЕЦ-ове, като част от програмата за намаляване на газовете, причиняващи парниковия ефекта.

Toshiba стартира проучване и развитие на CCS технологията през 2006 година, като се концентрират върху амино-базираната химическа абсорбираща система, която поглъща много по-малко енергия при улавянето на CO2 и върху процеса на задържането му. През септември 2009 година започна тестването на технологията в пилотното съоръжение в ТЕЦ Микава, Япония.

Групата Toshiba има богат опит на българския пазар, който включва осигуряване на оборудване за ВЕЦ „Чаира”, рехабилитация на АЕЦ „Козлодуй” и ТЕЦ „Марица Изток 2”. През януари тази година Toshiba и Българският енергиен холдинг (БЕХ) подписаха Меморандум за разбирателство по повод на дискусията за последващо развитие на сътрудничеството в областта на енергетиката и енергийната ефективност. Потенциалните взаимоотношения между страните предвиждат по-тясно сътрудничество при производството на енергия – топлинна, водна, атомна или соларна фотоволтаична, както и увеличаване на ефективността на преноса и разпределението на електричеството чрез изграждане на интелигентни мрежи.

БЕХ, както и българското Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, в духа на Меморандума, подкрепят предложението на Toshiba за приложно проучване като изследване на цялостната оптимизация на ТЕЦ-овете, оборудвани с CCS. Счита се, че обхватът на проучването отговаря на целите на българското правителство за осигуряване на стабилни и екологично съвместими енергийни доставки.

Leave a Reply