“Труд” ще бъде по-социален, а “24 часа” с по-младежка аудитория

в. Пари | Елина ПУЛЧЕВА | 11.01.2011

Изборът на нови главни редактори на двата вестника ще бъде направен от членовете на издателския борд и външни лица

Новите главни редактори на "Труд" и "24 часа" ще трябва да продължат сегашната насоченост на водещите ежедневници. С една малка промяна – ще се върнат към първоначалния замисъл, а именно – "24 часа" да бъде градски ежедневник, преследващ по-млада аудитория, а "Труд" да бъде по-социален, с по-зряла читателска таргет група.

Отклонение от първоначалния замисъл

Според единия от членовете на издателския борд на "Вестникарска група България" и управител на фирмата собственик "БГ Принтмедия" – Христо Грозев, двата вестника запълват идеално нишите за качествени издания на медийния пазар благодарение на стратегиите си. "Първоначалните стратегии обаче не са били следвани до края и по този начин ежедневниците са били поставени в конкурентна среда един спрямо друг през годините", коментира пред в. "Пари" Христо Грозев. Това според него е и причината водещите ежедневници да станат прекалено близки като съдържание. По думите му очакване на новите собственици е двете основни медии от пресгрупата да се върнат към първоначалния си замисъл.
На пресконференция в неделя новите собственици от "БГ Приватинвест" обявиха, че Тошо Тошев и Венелина Гочева ще се махнат от постовете на главни редактори на "Труд" и "24 часа". Те ще станат вицепрезиденти на издателския борд на "Вестникарска група България".

Конкурс в един етап

Според управителя на "БГ Принтмедия" членовете на новосъздадения издателски борд все още изчистват концепцията за това какви качества трябва да притежават личностите, които ще оглавят печатните медии в групата. До края на февруари трябва да станат ясни главните редактори на четирите основни вестника от "Вестникарска група България" -"Труд", "24 часа", "Седмичен Труд" и "168 часа". Изборът ще стане едновременно, като самият конкурс ще е в един-единствен кръг, в който ще бъдат разгледани всички кандидатури. Преди дни новите собственици обявиха, че очакват всеки кандидат да представи своя концепция за развитие на вестниците, като в нея трябва да проличи печеливша стратегия, без да се променя изяло профилът на различните издания.

Думата има издателският борд

Оценяващи ще бъдат поне петима души – членовете на издателския борд. Христо Грозев не изключи и възможността да бъдат привлечени външни лица, които също да участват в определянето на фаворитите.
Няма поставени ограничения пред желаещите да кандидатстват – както по отношение на възраст, така и по отношение на принадлежност към дадена медия. В тази връзка Грозев заяви, че се очаква и даже е желателно участие в конкурса да имат и хора от самите ежедневници или седмичници.

Промени сред зам. главните

Новите собственици категорично заявиха, че съкращение на журналисти и репортери няма да има. Дали обаче зам. главните редактори и шефове на отдели ще останат същите, ще зависи изцяло от новоизбраните главни редактори. "Не е наша работа да правим смени в отдели и сред заместник главните редактори. В рамките на бюджета си главните редактори ще имат пълното право да правят промени, както преценят за добре", заяви Грозев.

Бъдещето на интернет визията

Човекът, който ще отговаря за визията на интернет изданията на ежедневниците, няма да е на пряко подчинение на главните редактори. Той също ще бъде избран от издателския борд и съответно ще му бъде пряко подчинен.
Още при обявяването на новите собственици преди месец беше подчертано, че позиционирането на изданията в интернет ще бъде сред основните приоритети. За тази цел един от новите проекти ще бъде създаването на ново онлайн издание, различно от сайтовете на вестниците, които читателите познават сега.

Стр. 23

Leave a Reply